TPB-eston oikaisuvaatimus hylättiin

Antti Laineen jättämä oikaisupyyn-
tö ei tuottanut tulosta. Kokonaisuu-
tena TPB-estovääntö on kuitenkin
kaikkea muuta kuin selvä ja ratken-
nut.

Kuva: The Pirate Bay -logo/
The Pirate Bay

Kirjoitin viikko sitten Antti Laineen – varsinaisen arjen sankarin – Helsingin ulosottovirastolle jättämästä oikaisupyynnöstä. Laine päivitti asiaa koskevalle sivulleen eilen tiedon siitä, että oikaisupyyntö on hylätty.

Sivulla Laine kertoo seuraavaa:

Perustelu kuuluu, ettei oikaisuvaatimuksessa esitetty mitään selvitystä ulosottomenettelyn
virheellisyydestä.
Ilmeisesti ulosottoviranomainen tahtoo väittää, ettei ulosottovirasto
ole tässä asiassa toimeenpaneva viranomainen, vaan antoi vain päätöksen vakuudesta.

En tunne lakia niin paljoa, että osaisin lähteä analysoimaan ulosottoviraston päätöksen syitä. Laine kuitenkin jatkaa päivityksessään:

Seuraava askel on ilmeisesti täytäntöönpanoriita sivullisen oikeuden loukkauksen perusteella. Kummastuttamaan jäi, miksi Helsingin ulosottovirasto ei nähnyt asiakseen antaa osoitusta täytäntöönpanoriidasta, annetuista perusteista huolimatta.

Täytäntöönpanoriidalla hän viittaa ulosottokaaressa mainittuun mahdollisuuteen saattaa asia riita-asiana käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jälleen kerran en tunne lakia tältä osin kyllin tehdäkseni mielekkäitä johtopäätöksiä, mutta voisin kuvitella, että jos ulosottoviraston mielestä mitään virhettä ei tapahtunut, eikä ”ulosottovirasto
ole tässä asiassa toimeenpaneva viranomainen, vaan antoi vain päätöksen vakuudesta”, ei täytäntöönpanoriidalla saavuteta sen kummempia tuloksia – jos kerran Laineen ilmoittamat pointit eivät ulosottoviraston päätökseen liity. Kenelle asiasta sitten kuuluisi valittaa? Ei harmainta aavistusta.

En kuitenkaan sano, että Laineen panos tähän asiaan olisi vähäpätöinen tai pahasta, päinvastoin. On ihailtavaa, että hänellä intoa riittää, ja toivottavasti tämä takaisku ei häntä lannista. Lisäksi hänen toimintansa ansiosta asia saa lisää huomioita, ja ehkä herättää myös päättäviä tahoja havaitsemaan sinänsä täysin ilmiselvät ongelmat koko TPB-estossa.

Mielestäni olennaisinta on, että koko estohässäkkä saadaan korjattua mahdollisimman pian. Valitettavasti epäilen, että aikaisintaan hovioikeus antaessaan päätöstä Elisan valitukseen voi palauttaa tilanteen oikeille raiteilleen. Jatka, Laine, silti taistelua!

Oikaisupyyntö jätetty TPB-estosta

The Pirate Bayn osoitteet ovat
olleet Elisan asiakkailta estet-
tynä tammikuusta asti. Nyt a-
siaan toi lisämaustetta lähe-
tetty oikaisupyyntö.
Kuva: The Pirate Bay -logo,
The Pirate Bay

Vaikka onkin kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun Elisa ryhtyi estämään asiakkaidensa pääsyn The Pirate Bay -sivustolle (elisalaiset pääsevät mm. piraattilahti.org:n kautta), ei tapauksen ympärillä oleva meteli ota laantuakseen.

Antti Laine -niminen yksityishenkilö on nimittäin jättänyt oikaisupyynnön (PDF) Helsingin ulosottovirastolle asiaa koskien, jossa hän vaatii oikaisua estopäätökseen kolmesta syystä. Laine on luonut asiaa varten verkkosivun, minkä lisäksi asiasta on uutisoinut mm. MikroPC.

Pyynnön perusteina ovat seuraavat (lainaukset ovat oikaisupyynnöstä lyhennettyinä):

1. Täytäntöönpano estää Elisa Oyj:n asiakkaita käyttämästä hakijan The Pirate Bay -palvelussa julkaisemaa teosta.
Hakija on julkaissut The Pirate Bay -palvelussa muiden henkilöiden kanssa yhteistyössä suomentamansa elokuvateoksen, joka perustuu vapaaseen levitykseen annettuun teokseen. Täytäntöönpano koskee virheellisesti myös tätä teosta, joka ei ole — tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa.

2. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay -palvelussa julkaistuja teoksia.
Hakija on Elisa Oyj:n asiakas. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay -palvelussa tekijöidensä itsensä tai vapaan lisenssin nojalla muiden palveluun lisäämiä teoksia, jotka eivät ole — tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyjä aineistoja. —

3. Täytäntöönpantava oikeuden päätös perustuu selvästi väärään lain soveltamiseen.

Tekijänoikeuslain — mukaan tuomioistuin voi määrätä välittäjänä toimivaa palveluntarjoajaa keskeyttämään ainoastaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin. Nyt täytäntöönpantava päätös koskee myös miljoonia muita teoksia ja useita Internet-sivustoja. — Lisäksi täytäntöönpantava päätös koskee etukäteisesti myös kaikkia niitä teoksia, jotka on lisätty ja joita lisätään The Pirate Bay -palveluun päätöksen jälkeen. —

Pyynnön liitteenä (PDF) on 200 laillisesti jaossa olevaa teosta. Tällaisten teosten saatavuutta merkittävän hakukoneen käytön estäminen varmasti haittaa kovin, ja toivonkin todella, että mahdollisimman monet teosten oikeudenomistajat nostaisivat äläkkää asiasta, mielellään samalla vaatien korvauksia heille aiheutuneista miljardiluokan tappioista, kuten alalla on ollut tapana.

Laine lähetti oikaisupyyntönsä verkkosivunsa mukaan 13. päivä, ja onkin mielenkiintoista seurata, kuinka paljon aikaa minkäänlaisen palautteen saaminen tulee viemään – tai saako hän mitään vastinetta koskaan.

Vaikkei vastausta kuuluisi, tai vaikka se olisikin epätoivotun sisältöinen, on Laineen toiminnassa mielestäni tärkeintä sen aiheuttama keskustelu, joka luo painetta tällaisten sensuurikäytäntöjen käyttöä vastaan.

Henkilökohtaisesti en jaksa uskoa, että oikaisupyyntö johtaa mihinkään merkittäviin tuloksiin, mutta ainahan saa ja kannattaa yrittää. Toivottavasti myös muilla ”ulkopuolisilla” riittää vastaavanlaista intoa taistella estopäätöstä vastaan, jotta tällainen järjettömyys saataisiin loppumaan – mielellään lopullisesti.