ACTA on paha, mutta huhut pahempia

ACTA:a vastustavat monet kansalaisjärjestöt
ja organisaatiot, usein värikkäästikin. Näin
tuleekin toimia, jotta asia kuullaan.

Kuva: Derecho a leer, CC-BY-SA
Viime aikoina Inter­netissä – varsinkin sosiaa­lisessa mediassa1 – on kohistu hämä­rästä ACTA-kauppa­sopimuk­sesta. Vaikka sopi­muksen teko onkin ollut monin osin ongel­mal­lista demo­kratian pilkkaa, liittyy huhuihin myös paljon matkan varrella tarttu­neita liioit­teluja ja virheitä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että valta­medioiden kesken asiasta ollaan ilmei­sesti päätetty pysyä mahdol­lisimman hiljaa mahdol­lisimman pitkään.

Ei ole miten­kään epä­normaalia, että valta­medioissa vaietaan tietyistä asioista tarkoitus­hakuisesti. Kun tietoa ei saa ”tutuista ja turval­lisista” lähteistä, täytyy kaivella syvemmältä. Kun lähteinä on blogeja ja Verkko­media.org:n kaltaisia uutis­sivustoja, voi lukijalla olla vaikeuksia arvottaa lukemiaan tietoja ja määri­tellä niiden luotet­tavuutta. Tällai­sissa tilan­teissa korostuu suurten uutis­medioiden vastuu: mielestäni erityi­sesti heidän tulisi tarttua aiheisiin ilman keino­tekoisia esteitä – kuin vallan vahti­koirat konsanaan.
En myöskään sano, ettei­vätkö vähem­mänkin käytetyt uutis­lähteet voisi olla yhtä luotettavia – jopa luotet­tavam­piakin – kuin ilta­lehdet ja helsingin­sanomat. Ongelma näissä on, erityi­sesti Inter­netissä, se, että kuka tahansa voi kirjoittaa mitä tahansa faktoina. Jos uskomme kaikkia heitä, on pian ihminen käynyt Marsissa muttei Kuussa.

Mielestäni ACTA-sopimus ei sinänsä vaaranna suomalaisten yksityisyyttä enää yhtään lisää – kansalliset ja EU-tason säädökset pitävät huolta siitä, että Suomessa mm. tekijänoikeuslaki polkee kuluttajan ja kansalaisen oikeuksia vuosi vuodelta kovempaa. Samalla linjalla on mm. Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen Helsingin Sanomien uutisessa:

Hänen mukaansa Suomen tekijänoikeussääntely on jo niin tiukkaa, ettei Acta kiristä sitä oleellisesti.

”Acta on kuitenkin osa laajempaa kansainvälistä kampanjaa, jossa nettioperaattoreiden vastuuta niiden asiakkaiden tekemisistä yritetään lisätä”, Oksanen sanoo.

Piraattipuolueen blogissa puolueen varapuheenjohtaja Ahto Apajalahti tarjoaa ACTA:n todelliseksi tarkoitukseksi kehittyvien maiden kiusaamista: kun suuret ja kehittyneet maat saadaan mukaan ACTA:an, voidaan vähemmän kehittyneitä valtioita painostaa samaan muottiin, jotta sikäläisiä immateriaalioikeuksia kiristettäisiin:

Kehittyvillä mailla ei ole paljoa suojeltavaa henkistä omaisuutta, mutta
ne tarvitsevat kipeästi erityisesti teknistä tietotaitoa kehittyäkseen.
Länsimailla on paljon henkistä omaisuutta, mutta ne eivät suostu
jakamaan sitä hyvää hyvyyttään. Kehittyvät maat on pakotettu hyväksymään
tiukat säännökset immateriaalioikeuksista, mutta länsimaat eivät ole
vapauttaneet lupaamallaan tavalla erityisesti maataloustuotteiden ja
tekstiilien tuontia.

Tällainen juoniminen on tietenkin myös väärin. Samaan hengenvetoon totean kuitenkin, että Suomen hyödyt sopimuksesta tässä mielessä ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen hyötyihin verrattuna käytännössä hyttysen ininää. Sitä, että Suomi allekirjoitti sopimuksen, voidaan näin ollen pitää lähinnä selkärangattomana EU:n ja Yhdysvaltain pelinappulana toimimisena.

Itseäni ärsyttää ACTA:ssa lähinnä se,
että sitä on valmisteltu kansalaisvai-
kuttamismekanismit ohittaen salas-
sa ja hiljaisuudessa.

Kuva: REL Waldman: Quiet
CC-By-SA 2.0

Hälyttävintä koko ACTA:ssa on mielestäni sen kautta linjan jatkunut salailemisen ilmapiiri, joka ennen muuta romuttaa tavallisen kansalaisen luottamusta demokratiaan ja politiikkaan yleensä. Luottamuksen palauttamiseksi ehdottaisinkin, että vaikka ACTA tuskin muuttaa juuri mitään meillä, mahdolliset nimelliset muutosvaatimukset hylätään EU:n ja Suomen tasolla symbolisena vastalauseena. Samalla se osoittaisi hieman paljon kaipaamaani suoraselkäisyyttä – kun ei kumarreltaisi niin syvään, niin usein ja niin moneen suuntaan, voisi ehkä hetkeksi mieleeni piirtyä kuva itsenäisestä Suomesta.

Haluan kuitenkin lopuksi korostaa, että yksikään mielenosoitus ei ole turha: maassamme saa ja pitääkin antaa äänensä kuulua, jos asioita ollaan viemässä väärään suuntaan3. Jos kuitenkin haluaa osoittaa mieltään julkisesti, kannattaa tehdä parhaansa tarkistaakseen taustatietonsa, ettei tule haukuttua väärää puuta.

Jos itse lähtisin kaduille ACTA:n takia, lähtisin nimenomaan siihen liittyvän salamyhkäisyyden ja tarkoituksellisen salailun – suorastaan salaliiton – takia. Mutta noin alhaisella toleranssilla viimeaikaiset ja todennäköisesti myös tulevat asiainhaarat huomioon ottaen joutuisin päivystämään torinkulmassa joka päivä2.

1) Minusta perinteisen median (”pemen”) sosiaalinen media -fraasista repimä some-sana on täysin naurettava keksintö.
2) Aika ajoin mietin ihan oikeasti, että voisi osoittaa mieltään pidempiä aikoja (viikkoja tai kuukausia) putkeen. Toistaiseksi sää- ja muut olosuhteet eivät ole puoltaneet sellaista, mutta aika näyttää. 
3) Tietenkin sama pätee myös silloin, kun asiat menevät hyvään suuntaan, tai jos muuten tuntuu siltä. 
Usko tai älä, sille että alaviitteet eivät tekstissä mene järjestyksessä, on syykin: lisään osan alaviitteistä kirjoittaessa ja osan oikolukiessani (kyllä, luen tekstini läpi ennen julkaisua, vaikka se voikin kuulostaa epäuskottavalta). Siksi kolmonen tulee ennen kakkosta.

EU:lta lisää järjettömyyttä musiikin suoja-aikaan

IT-viikko uutisoi tänään että EU-parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta on hyväksynyt äänitteiden, eli musiikin, tekijänoikeuksien suoja-ajan nostamisen 50 vuodesta 95 vuoteen. Vaikka jutulla onkin vastustajansa, ei niin äänekästä kuluttajien oikeuksien puolustajaa taida löytyä, joka pystyisi tässä vaiheessa viheltämään pelin poikki.

Olen aiemmin blogissani väläytellyt ideaa 10 tai jopa 5 vuoden suoja-ajasta, enkä edelleenkään näe sitä mitenkään innovatiivisuutta rajoittavana. On lähinnä naurettavaa kasvattaa musiikin suoja-aikaa sitä mukaa kuin levytetty musiikki uhkaa tulla vapautetuksi tekijänoikeuksista. Uskon, että taas 40 vuoden päästä harkitaan 200 vuoden suojaa, ettei artisti vain pääse kärsimään.

Totuus on vain se, että hyvin harva populäärimusiikkia tuottava artisti pyörii kuvioissa edes sitä viittä vuotta, puhumattakaan kymmenestä. Toki muutavia ”eläviä legendoja” mahtuu joukkoon mukaan, mutta heidänkin 5-10 vuotta vanhat kappaleensa ovat varmastikin maksaneet itsensä jo takaisin.

En luonnollisestikaan halua ketään rikokseen yllyttää, mutta mielestäni kansalaistottelemattomuus on toisinaan hyvästä. Etenkin silloin, kun EU-setien ja Rahan keskinäiset sopimukset alkavat mennä överiksi.

Kansalaisaktivismi kiellettyä

TKK:n opiskelija/virkamies Jyry Suvilehto kertoo verkkosivullaan siitä, kuinka TKK on antanut hänelle tässäkin blogissa (ja tarkemmin Suvilehdon sivuilla) mainitusta lapsiporno.info-peilistä kirjallisen huomautuksen. Tragikoomisena yksityiskohtana pidän sitä, että TKK:n mielestä kansalaisaktivismi on perseestä, rivien välistä luettuna viesti koittaa mielestäni sanoa jotakuinkin että ”meillä sinä olet massaa ja teet niinkuin me sanomme. Pidä turpasi kiinni ja go with the flow.” Se taas on kauniisti sanottuna a-aukosta, sillä kansalaisaktivismi, joka kansalaistottelemattomuus, on suotavaa.

Mielipiteensä saa minun puolestani tuoda ilmi tyylillään niin kauan kun ketään ei loukata. Tässä tapauksessa ei kukaan eikä mikään mielestäni loukkaantunut. Jos näin kävi, niin kuulisin mielelläni asiasta.

Juu, mutta jos lopettaisi angstimisen ja kävisi nukkumaan. Laitoin muuten viime yönä pääserveriin kaksi uutta tuuletinta, pysyvätpähän kiintolevyt viileämpinä (60°C→35°C).