Lunttilappu Linux-päätteeseen

Ko­ko­sin mie­les­tä­ni olen­nai­sim­mat Li­nux-päät­teen tie­don­jy­vät yk­siin di­gi­taa­li­siin kan­siin. Ky­sei­sen tu­le­van best-sel­le­rin voi la­da­ta PDF-muo­dos­sa ko­neel­leen ja tu­los­taa vaik­ka ka­ve­reil­leen­kin.

Kuva: Riku Eskelinen: Cheat sheetin kansi. c b FI 1.0

Aikani ratoksi kokosin peruskäyttäjän kannalta olennaisimmat ohjelmat, komennot, toiminnot ja ohjeet Linux-päätteeseen liittyen yhteen nelisivuiseen (tulostettuna yksi kaksipuoleinen A4-arkki) cheat sheettiin. Lähtökohtana oli saada mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman pieneen tilaan, joten täysin Linux-noviisille ohje ei ole suunniteltu. Sen sijaan kaikille peruslogiikan ymmärtäville, mutta aika ajoin taikasanoja unohtaville, voin sitä ominkehuin suositella.

Omasta näkökulmasta tarkastellessa helposti unohtaa olennaisia asioita ja korvaa niitä epäolennaisilla. Puutteista, virheistä, turhista tiedoista ja muista kehitysideoista voi kertoa tämän postauksen kommenteissa.

Lunttilappua saa levittää Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi -lisenssin mukaisesti, joten ei muuta kuin tulostimet laulamaan.

Lataa Linux-päätekäytön cheat sheet (PDF)