Anthyllä japania kirjoittamaan, osa 2: Jessie

De­bi­anin uu­des­sa Jes­sie-ver­sios­sa ja­pa­nin kir­joit­ta­mi­nen Ant­hyl­lä on hiu­kan eri­lais­ta − hel­pom­paa­kin, sa­noi­sin. Asen­ta­mi­nen ja käyt­töön­ot­to su­ju­vat kä­den kään­tees­sä. 簡単だ。

Kuva: Kuvakaappaus

Kirjoitin vuonna 2013 ohjeen japanin kirjoittamiseen Anthyn avulla Debianin Wheezy-version mukana tulevalle Gnomelle. Tänä keväänä Debianista julkaistiin uusi, Jessie-koodiniminen, 8.0-versio, ja samalla myös Gnome-työpöytäympäristö päivittyi 3.14-versioon.

Uudessa Gnomessa syöttötavan valitseminen tapahtuu hieman eri tavalla, joten näin tarpeelliseksi saattaa ohjeeni ajan tasalle. Tämä ohje on hieman aikasempaa tiiviimpi − osittain siksi, että Anthyn viritteleminen on nyt aiempaa helpompaa.

Jatka lukemista >>

Anthyllä japania kirjoittamaan

Ja­pa­nin kir­joit­ta­mi­nen Li­nu­xil­la on­nis­tuu kä­te­väs­ti An­thyn avul­la, vaik­ka hiu­kan al­ku­sää­tä­mis­tä tar­vi­taan.

Kuva: Kuva­kaappaus

Olen jo pidemmän aikaa ollut kiinnostunut japanilaisesta kielestä ja kulttuurista1, kuten kunnon nörtin kuuluu, mutta japanin kieli on itselleni ollut varsin vieras. Tänä syksynä ryhdyin korjaamaan tilannetta aloittamalla japanin opiskelun yliopistossani. Japani 1 -kurssin jälkeen kielitaitoni toki rajoittuu yksinkertaisiin Mitä kello on?2- ja En syönyt kalaa aamulla3 -lauseisiin ja muutamaan kanjiin4, mutta nekin olisi mukavaa voida kirjoittaa tietokoneella. Onneksi 日本語-tuen asentaminen onnistui vaivatta.

Päivitys 19.5.2015: Tämä ohje käsittelee Debianin Wheezy-versiota. Uudelle Jessie-versiolle on oma ohjeensa.

Aivan näppäimistöasettelua vaihtamalla ei työpöytäkoneeni Debian Wheezyä saa japania tuottamaan, vaan kirjoittamiseen tarvitaan erikseen asennettava syöttömetodisovellus5. Aiemmin olen kokeeksi käyttänyt SCIM:iä, mutta Gnome3:n kanssa en sitä saanut toimimaan. Näin ollen päädyin IBus:iin, joka ei loppukäyttäjän kannalta eroa SCIM:istä millään tapaa.

Syöttömetodityökalun lisäksi on asennettava vielä kielikohtainen editori6, joka hoitaa varsinaisen näppäinpainallusten muunnon esimerkiksi hiraganoiksi tai kanjeiksi. Anthy on japanin kirjoittamiseen ehkä yleisin, joten päädyin käyttämään sitä.

Kirjoitustuen asentaminen ja alkusäädöt

IBus ja Anthy asentuvat päätteessä yhdellä komennolla78:

sudo apt-get install ibus-anthy

Asennuksen valmistuttua IBus voidaan käynnistää Toiminnot-valikon kautta, jolloin näppäimistökuvake ilmestyy yläpalkkiin. Omalla kohdallani oli tarpeen vielä kirjautua ulos ja sisään, jotta IBusin sai toimimaan kunnolla9. Seuraavalla kirjautumiskerralla IBus latautuu automaattisesti.

IBus li­sää ku­vak­keen­sa ylä­palk­kiin. Näp­päi­mis­tö tar­koit­taa, et­tä IBus ei ole käy­tös­sä; Aち puo­les­taan il­mai­see, et­tä Anthy on käy­tös­sä.Kuva: Kuva­kaappaus

Kun IBus on saatu käyntiin, täytyy vielä Anthy ottaa käyttöön. Klikkaamalla hiiren kakkosella näppäimistökuvaketta aukeaa pudotusvalikko, josta valitaan Asetukset-valinta.

Aukeavaa IBus Preferences10 -dialogia käyttämällä voi muuttaa myös esimerkiksi pikanäppäimiä11, mutta siirtykäämme nyt Input Method -välilehdelle, jonka Select an input method -pudotusvalikosta valitaan japani > Anthy ja klikataan Lisää. Seuraavalla Advanced-välilehdellä olevalla Share the same input method among all applications -valintalaatikolla säädellään, täytyykö syöttötapa aktivoida joka sovellukselle erikseen. Riippuu käyttötavasta, kumpi valinta on parempi, mutta suosittelen valitsemaan laatikon, jotta syöttötapa pysyy samana ohjelmien välillä vaihdettaessakin. Muita muutoksia ei tarvitse tehdä, joten asetusdialogin voi tässä vaiheessa sulkea.

Kirjoittaminen

Oletuksena Anthy-syöttö ei ole käytössä; tällöin yläpalkissa näkyy näppäimistön kuva, ja suomeksi kirjoittaminen onnistuu tavalliseen tapaan.

Japanin kirjoittamiseksi painetaan Ctrl+Space, jolloin näppäimistökuvake muuttuu Anthyn Aち12-kuvakkeeksi. Tällöin kirjoitetut tavut muutetaan hiraganoiksi.

Haluttu hiraganoin kirjoitettu sana tai fraasi voidaan muuttaa kanjeiksi13 painamalla Space; jos ensimmäinen ehdotus ei ollut oikea, voidaan ehdotusluettelo aukaista painamalla välilyöntiä uudelleen. Haluttu ehdotus hyväksytään painamalla Enter, jolloin alleviivaus katoaa. Toki myös hiraganakirjoitus voidaan hyväksyä: tällöin ei paineta välilyöntiä lainkaan. Rivinvaihto ja sanaväli14 voidaan syöttää Enterillä ja Spacella silloin, kun mikään sana ei ole aktiivisena. Valittu teksti voidaan muuttaa kokonaan hiraganoiksi painamalla F6, tai katakanoiksi painamalla F7.

Pienen totuttelun jälkeen kirjoittaminen onnistuu luontevasti. Kun halutaan jatkaa suomen kirjoittamista, poistetaan Anthy käytöstä painamalla uudelleen Ctrl+Space.

Huomioita

  • Oletusasetuksena IBus täytyy ottaa käyttöön kullekin ikkunalle erikseen. Jos jatkuva Ctrl+Space:n ränkkääminen ärsyttää, voi sen käyttötilan vaihtaa kaikkia ikkunoita koskevaksi asetuksia muuttamalla.
  • Java-ohjelmissa (esim. NetBeans) kuolleet näppäimet (esim. ¨-näppäin) eivät toimi IBusin kanssa. IBusin voi poistaa käytöstä tietylle ohjelmalle käynnistämällä ohjelman päätteessä XMODIFIERS=”” -etuliitteellä. Esim:
    XMODIFIERS=”” netbeans


1) Eli katsonut animea ja kuunnellut j-poppia.
2) なんじですか。
3) あさ、 さかなをたべませんでした。
4) Esim. 女, 男 ja 子 (nainen, mies ja lapsi).
5) Englanniksi Input Method tai IM.
6) Eli Input Method Editor, IME.
7) Käytän Debianissa Ubuntusta tuttua sudoa, enkä erillistä root-tiliä.
8) ibus-anthy -paketin riippuvuuksina tulee kaikki tarvittava, joten en niitä tässä ole erikseen luetellut.
9) Ilmeisesti ennen IBusia käynnistyneet ohjelmat eivät halua toimia sen kanssa yksiin. Saattaa olla, että pelkkä ohjelmien sulkeminenkin riittäisi.
10) IBusin suomenkielinen käännös on jokseenkin keskeneräinen, joten osa teksteistä on suomeksi, osa englanniksi.
11) Minulla esimerkiksi IBus↔normaali syöttö -vaihtaminen on asetettu Ctrl+Alt+Space -yhdistelmään, sillä oletusnäppäinyhdistelmä on mm. NetBeansin käytössä.
12) Vai onko se A5?
13) Esimerkiksi わたしのねこ:n ensimmäinen ehdotus on 私の猫.
14) Tai oikeastaan ideografiväli, ” ”.

Heitto- ja tarkemerkeistä

Heittomerkin ’ saa näppäimistöstä yhdellä
painalluksella, mutta silti usein näkee
akuuttimerkkiä ´ käytettävän sen sijasta.
Heittomerkkinäppäimen yläpuolella näkyvä
treema ¨ ei myöskään ole lainausmerkki
”.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Tietokoneen käytössä on monia sellaisia asioita, joita tavallisen käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää tai osata, mutta en voi kuin ihmetellä, miten vaikeaa suomalaisille on heitto- ja lainausmerkkien kirjoittaminen.

On ymmärrettävää, että heittomerkkiä ei useinkaan suomeksi kirjoittaessa tarvitse (vaa’an, show’n), joten sen painallus ei tule yhtä selkärangasta kuin muiden välimerkkien. On kuitenkin uskomatonta, että niin moni korvaa yksinkertaisesti syötettävän heittomerkin työläämmän näppäilyn takana olevalla akuuttimerkillä.

Teen asian siis täysin selväksi: heittomerkin syöttämistä varten näppäimistössä on erillinen näppäin, tyypillisesti Ä:n ja enterin välissä. Yhdellä ainoalla näppäimenpainalluksella ilmestyy se aito ja oikea heittomerkki ruudulle. vaihto-näppäimen1 kanssa tästä näppäimestä saadaan asteriski *.

Plussan oikealla puolella olevasta kuol-
leesta näppäimestä
saadaan harvemmin
tarvittavia tarkelisäkkeitä kirjaimiin,
mutta ei heittomerkkiä.
Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Askelpalauttimen2 ja plus-näppäimen välissä on hieman erikoisempi näppäin, johon on yleensä kaiverrettu kaksi jokseenkin heittomerkin näköistä, mutta täysin eri merkkiä, akuutti ja gravis (´ ja `). Kun näppäintä painaa kerran, jää tietokone odottamaan sen kirjaimen näppäintä, johon tarkemerkki halutaan lisätä.

Esimerkiksi painamalla ensin akuutti-näppäintä, ja sitten A:ta, saadaan aikaiseksi joissakin kielissä käytettävä á. Painamalla ensin akuuttia ja sitten välilyöntiä saadaan tyypillisesti tuotettua pelkkä akuuttimerkki, jos sitä jostain ihmeen syystä tarvitsee. ´ ei kuitenkaan ole ’!

Lainausmerkki löytyy 2-näppäimes-
tä Vaihto-näppäimen avustuksella.
Helppoa ja mukavaa.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Harvemmin, mutta kuitenkin aika ajoin, näkee myös toisen tarkemerkin väärinkäyttöä, kun lainausmerkki ” korvataan treemalla ¨. Vaikka lainausmerkille ei olekaan heittomerkin tapaan omaa näppäintään, löytyy sen symboli 2-näppäimen päältä: näin ollen lainausmerkki kirjoitetaan painamalla Vaihto+2.

Sen sijaan Å:n ja Enterin välissä oleva näppäin, johon on kaiverrettu treema, sirkumfleksi ja tilde (¨, ^ ja ~) toimii kuten akuutti-näppäinkin: esimerkiksi naiivia tarkoittavan naïve-sanan kaksipisteinen i-kirjain saadaan painamalla ensin treema-näppäintä ja sitten I-näppäintä. Vaikka pelkän treeman kirjoittaminen tapahtuu akuutin tapaa, ei myöskään ¨ ole ”.

Toivoisinkin todella, että näppäimistövalmistajat ryhtyisivät selventämään näppäinhattujen merkintöjä esimerkiksi siten, että tarkkeiden yhteyteen kaiverrettaisiin katkoviivaympyrä (esim3. ◌́). Tuollainen merkintätapa on käytössä monessa muussa yhteydessä (esim. Unicode-määrittelyissä), ja se on mielestäni helppo ymmärtää.

Lopuksi vielä vähemmän itsestään selvä asia koskien kaarevia lainaus- ja heittomerkkejä, jotka voidaan SFS 5966 -standardin mukaisella asettelulla syöttää, vaikkei näppäimistössä merkkejä olekaan kaiverrettuina. Se, onko asettelu käytössä tai käytettävissä, riippuu käyttöjärjestelmän versiosta ja asetuksista, ja selviää kokeilemalla. Lisätietoja on CSC:n kotoistushankkeen sivuilla.

Kaareva heittomerkki (tai oikeastaan yksinkertainen lainausmerkki) ’ saadaan painamalla AltGr+pilkku, ja kaareva (kaksois-)lainausmerkki ” painamalla Vaihto+AltGr+2. Itse suosin kuitenkin suoria merkkejä niiden paremman siirrettävyyden ja varmemman saatavuuden tähden.

1) Englanniksi puhutaan Shiftistä, mutta suomeksi kyseinen näppäin on Vaihto.
2) Kuten edellä, englanniksi Backspace, suomeksi Askelpalautin. 
3) Jos tässä ei näy katkoviivaympyrä, jonka yläpuolella on akuuttimerkki, on vika selaimesi tai käyttöjärjestelmäsi merkistötuessa. Teknisesti ottaen esimerkissä on peräkkäin merkit U+25CC Dotted circle ja U+0301 Combining acute accent

Uusia leluja

Tilasin jokin aika sitten DealExtremestä tavaraa reilulla 60 taalalla (45 eurolla), ja hiljalleen ensimmäisen osan toimitus alkaa lähestyä postitusvaihetta. DX:stä löytyisi varmasti vaikka mitä muutakin ”tuiki tarpeellista”, mutta tällä kertaa tilasin tällaista:

Gigan flash-levy IDE-väylään (SKU 51805; 18,40 USD)

Kuva: DealExtreme

Tämä pienehkö mutta kohtuuhintainen flash-levy herätti mielenkiintoni heti kun se ilmestyi New Arrivals -osastoon. En osaa sanoa, kuinka nopea tuo todellisuudessa on, mutta luultavasti kuitenkin nopeampi kuin keskimääräinen IDE-kovalevy. Ajattelin tuon laittaa pöytäkoneeseeni (jossa on muutenkin antiikkista rautaa sisällä, kiitos olemattomista alan työllistymismahdollisuuksista johtuvan taloudellisen tilanteeni) kovalevyn kaveriksi, ja siirtää sinne Ubuntun kernelin. Sillä konstilla voisi koittaa saada nipistettyä muutaman sekunnin käynnistysajasta. Tarkoituksena on pitää kirjoitukset minimissä, jotta levy ei kulu turhan nopeasti – tämänhintaiselta levyltä tuskin kovin edistyneitä kulumisenestoja löytyy.

Bluetooth-dongeli USB-väylään (SKU 37210; 2,29 USD)

Kuva: DealExtreme

Avovaimoni HP-kannettavassa ei sisäänrakennettua sinihammasta ole, mutta tiedostojen siirto kännykän ja koneen välillä on huomattavasti näppärämpää Bluetoothilla kuin USB-kaapelilla. Onneksi DX:stä löytyy Bluetooth-palikoita joka lähtöön ja tämä pikkupalikka ei juuri Gillejä kuluta. Kestävyys on luultavasti taattua Made in China -laatua, mutta sittenhän ostetaan uusi palikka ja luonto sekä alipalkattu kiinalainen kolvaaja kiittää. Uskoisin, että myös ulkoasu on tarpeeksi naisellinen käyttötarkoitukseensa.

Bluetooth-touchpad ja -mininäppäimistö (SKU 54059; 36,20 USD)

Kuva: DealExtreme

Pöytäkoneessani on tällä hetkellä langaton hiiri ja langallinen näppäimistö. Tämä on ihan toimiva viritys – useimmiten. Toisinaan haluaisin kuitenkin katsoa elokuvia sohvalta, johon näppäimistön USB-johto on auttamatta liian lyhyt. Pelkän hiiren avulla taas MPlayerin käyttö on yhtä tuskaa, eikä esim. pikainen surffailu onnistu. Lähinnä tuon takia ajattelin ostaa tällaisen ”monitoimilaitteen”. On minulla laatikonpohjalla pölyttymässä infrapunakaukosäädin ja sen USB-vastaanotin, mutta ei senkään avulla ihmeitä tehdä. Keksin varmaankin muitakin käyttötarkoituksia tälle laitteelle. Alunperin ajattelin ostaa USB-vastaanotin-version, mutta akullisuus, jo olemassaoleva Bluetooth ja vain muutaman dollarin kalliimpi hinta saivat muutettua mieleni tämän kannalle.

12 pientä riippukoodilukkoa (SKU 49420; 3,80 USD)
Nämä lukot ostin ihan puhtaasti koristeiksi, sillä en oikein usko että noilla lukoilla varkaita poissa pidettäisiin. Vajaa 25 senttiä (32 ¢) on sen verran mitätön hinta lukosta, että sen kehtaa maksaa vaikkei lukoilla mitään tekisikään. Tietty tuollaisia voisi harkita esim. kotelon lukitsemiseen omaksi kiusakseen, mutta kuten sanoin, en usko että noista muuhun oikein on kuin koristeiksi ja naurettaviksi. Tämä on muuten ainoa tuote, jota DealExtreme ei saanut ensimmäiseen lähetykseen. Onneksi postitus on ilmaista.

Posti kulkee Hong Kongista Suomeen kauan, joten realistista on toivoa että tuo ensimmäinen lähetys saapuu joskus helmikuun alussa. Toivoa sopii, että tavarat on kunnolla pehmustettu ja ettei posteljooni pelaa pesäpalloa postilaukkunsa sisällöllä missään vaiheessa matkaa, sillä haluaisin mieluiten kaiken ehjänä – tai no, noista riippulukoista nyt ei niin väliksi. Tietty toisinaan kohdalle osuu maanantaikappaleita, mutta yleensä niiden lähettäminen omalla kustannuksella takaisin tulee kalliimmaksi ja kestää kauemmin kuin sovinnolla uuden tuotteen tilaaminen.

Pakettia odotellessa…