Heitto- ja tarkemerkeistä

Heittomerkin ’ saa näppäimistöstä yhdellä
painalluksella, mutta silti usein näkee
akuuttimerkkiä ´ käytettävän sen sijasta.
Heittomerkkinäppäimen yläpuolella näkyvä
treema ¨ ei myöskään ole lainausmerkki
”.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Tietokoneen käytössä on monia sellaisia asioita, joita tavallisen käyttäjän voi olla vaikea ymmärtää tai osata, mutta en voi kuin ihmetellä, miten vaikeaa suomalaisille on heitto- ja lainausmerkkien kirjoittaminen.

On ymmärrettävää, että heittomerkkiä ei useinkaan suomeksi kirjoittaessa tarvitse (vaa’an, show’n), joten sen painallus ei tule yhtä selkärangasta kuin muiden välimerkkien. On kuitenkin uskomatonta, että niin moni korvaa yksinkertaisesti syötettävän heittomerkin työläämmän näppäilyn takana olevalla akuuttimerkillä.

Teen asian siis täysin selväksi: heittomerkin syöttämistä varten näppäimistössä on erillinen näppäin, tyypillisesti Ä:n ja enterin välissä. Yhdellä ainoalla näppäimenpainalluksella ilmestyy se aito ja oikea heittomerkki ruudulle. vaihto-näppäimen1 kanssa tästä näppäimestä saadaan asteriski *.

Plussan oikealla puolella olevasta kuol-
leesta näppäimestä
saadaan harvemmin
tarvittavia tarkelisäkkeitä kirjaimiin,
mutta ei heittomerkkiä.
Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Askelpalauttimen2 ja plus-näppäimen välissä on hieman erikoisempi näppäin, johon on yleensä kaiverrettu kaksi jokseenkin heittomerkin näköistä, mutta täysin eri merkkiä, akuutti ja gravis (´ ja `). Kun näppäintä painaa kerran, jää tietokone odottamaan sen kirjaimen näppäintä, johon tarkemerkki halutaan lisätä.

Esimerkiksi painamalla ensin akuutti-näppäintä, ja sitten A:ta, saadaan aikaiseksi joissakin kielissä käytettävä á. Painamalla ensin akuuttia ja sitten välilyöntiä saadaan tyypillisesti tuotettua pelkkä akuuttimerkki, jos sitä jostain ihmeen syystä tarvitsee. ´ ei kuitenkaan ole ’!

Lainausmerkki löytyy 2-näppäimes-
tä Vaihto-näppäimen avustuksella.
Helppoa ja mukavaa.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Harvemmin, mutta kuitenkin aika ajoin, näkee myös toisen tarkemerkin väärinkäyttöä, kun lainausmerkki ” korvataan treemalla ¨. Vaikka lainausmerkille ei olekaan heittomerkin tapaan omaa näppäintään, löytyy sen symboli 2-näppäimen päältä: näin ollen lainausmerkki kirjoitetaan painamalla Vaihto+2.

Sen sijaan Å:n ja Enterin välissä oleva näppäin, johon on kaiverrettu treema, sirkumfleksi ja tilde (¨, ^ ja ~) toimii kuten akuutti-näppäinkin: esimerkiksi naiivia tarkoittavan naïve-sanan kaksipisteinen i-kirjain saadaan painamalla ensin treema-näppäintä ja sitten I-näppäintä. Vaikka pelkän treeman kirjoittaminen tapahtuu akuutin tapaa, ei myöskään ¨ ole ”.

Toivoisinkin todella, että näppäimistövalmistajat ryhtyisivät selventämään näppäinhattujen merkintöjä esimerkiksi siten, että tarkkeiden yhteyteen kaiverrettaisiin katkoviivaympyrä (esim3. ◌́). Tuollainen merkintätapa on käytössä monessa muussa yhteydessä (esim. Unicode-määrittelyissä), ja se on mielestäni helppo ymmärtää.

Lopuksi vielä vähemmän itsestään selvä asia koskien kaarevia lainaus- ja heittomerkkejä, jotka voidaan SFS 5966 -standardin mukaisella asettelulla syöttää, vaikkei näppäimistössä merkkejä olekaan kaiverrettuina. Se, onko asettelu käytössä tai käytettävissä, riippuu käyttöjärjestelmän versiosta ja asetuksista, ja selviää kokeilemalla. Lisätietoja on CSC:n kotoistushankkeen sivuilla.

Kaareva heittomerkki (tai oikeastaan yksinkertainen lainausmerkki) ’ saadaan painamalla AltGr+pilkku, ja kaareva (kaksois-)lainausmerkki ” painamalla Vaihto+AltGr+2. Itse suosin kuitenkin suoria merkkejä niiden paremman siirrettävyyden ja varmemman saatavuuden tähden.

1) Englanniksi puhutaan Shiftistä, mutta suomeksi kyseinen näppäin on Vaihto.
2) Kuten edellä, englanniksi Backspace, suomeksi Askelpalautin. 
3) Jos tässä ei näy katkoviivaympyrä, jonka yläpuolella on akuuttimerkki, on vika selaimesi tai käyttöjärjestelmäsi merkistötuessa. Teknisesti ottaen esimerkissä on peräkkäin merkit U+25CC Dotted circle ja U+0301 Combining acute accent

HP:lla sulkeiden merkitys hakusessa?

Ostin kesällä itselleni uuden tulostimen, HP DeskJet D2660 -värimustesuihkun. Teknisista detaljeista ja kehnosta hinta-laatu -suhteesta viis, laitteeni alkoi yllättäen syöttää paperia missä asennossa sattuu ja ”sutimaan tyhjää” vaikka paperia olisi alustalla ollutkin.

Ajattelin tiedustella HP:lta mahdollisia toimenpiteitä, millä tulostimen saisi ehkä jopa pelittämään asianmukaisesti. Heiltä tulikin geneeriset ”katso että paperialustalla on paperia yms.” -ohjeet. Samassa yhteydessä he muistivat myös kertoa, että koska käytän Linuxia, he eivät voi puuttua ohjelmistpuolen mahdollisiin ongelmiin. Vastasin heille seuraavasti (lihavointi ja alleviivaus lisätty vasta tähän):

Valitettavasti ohjeenne eivät ratkaisseet ongelmaa, ja epäilen vahvasti, ettei kyseessä ole ajuriongelma (vaikkakin on ehkä hieman ristiriitaista samaan aikaan ylläpitää HPLIP-ajuria ja olla tukematta Linuxia). Vaikuttaa myös siltä, että paperinsyöttöongelma ja 2. sivun tulostusongelma ovat toisistaan riippumattomia. Jälkimmäiseen mainittakoon, mikäli se vianrajausta yhtään helpottaa, että toisinaan laite jää vilkuttamaan virran merkkivaloa (ajurin tilaviesti ”Canceling”), eikä tilaa voi purkaa kuin irrottamalla laite virtajohdostaan.

Ilmeisesti joko a) viestin käsittelijä ei pitänyt antamastani kritiikistä tai b) käsittelijälle ei sulkeet muuten olleet tutut, sillä vastaus oli seuraava:

Vaikka tulostimelle löytyykin ns. HPLIP -materiaalia, käyttöjärjestelmänä Linux ei kuulu HP:n tukemiin käyttöjärjestelmiin. Näin ollen laitteelle joka käyttää Linux -käyttöjärjestelmää, enkä pysty antamaan sinulle puhelin- tai sähköpostitukea. Tukea on kuitenkin saatavana alla olevasta linkistä. (Get Help -> ”Ask a Question” button):
http://hplipopensource.com/hplip-web/support.html

Korostan tässä, että HP:n tuki ei ottanut kantaa viestissään mihinkään muuhun kuin tuohon sulkeissa olevaan tekstiini, vaan päättivät ilmoittaa että ”Ei Linux-tukea”. Jätinkö asiani todella noin epäselväksi? Mielestäni en. (Kommentoida saa). Siispä rustaamaan HP:n tuelle selvennystä ja lisäohjepyyntöä:

Valitettavasti vastauksenne ei ratkaissut ongelmaani. Haluan lisäksi korostaa, että aiemmassa kirjeenvaihdossa mainitsemani ristiriitaisuus HP:n Linux-ajurin ja HP:n Linux-tuettomuuden välillä oli puhtaasti sivuhuomautuksellinen palaute yhtiönne toiminnasta, eikä sinällään liittynyt tähän ongelmaan. Olen vastaanottanut ja ymmärtänyt ilmoituksenne siitä, että Linux ei kuulu käyttötukenne piiriin, ja ottanut huomioon sen omassa toiminnassani. Teidän ei tarvitse enää ilmaista tätä asiaa minulle.

Pyydän teitä keskustelun helpottamiseksi huomioimaan, että käytän – yleisen suomen kirjakielen tavan mukaisesti – kaarisulkeita ”(” ja ”)” merkitsemään tekstistä mielestäni vähemmän merkityksellisiä asioita, sivuhuomautuksia ja täsmennyksiä. Toivonkin, että jatkossa tulkitsette viestini niin, että myös – ja varsinkin – sulkeiden ulkopuolinen sisältö on merkityksellistä. Teidän toimintaanne helpottaaksenne pyrin lisäksi jatkossa olemaan selkeämpi omassa viestinnässäni.

Kuten aiemmin mainitsin, en usko että kyseessä on ongelma ohjelmistossa, vaan sen sijaan esim. mekaaninen vika tulostinlaitteistossa, joka ei ollut korjattavissa käyttäen mainitsemianne huoltotoimenpiteitä. Mikäli te kuitenkin uskotte, että kyseessä on ohjelmistovika tai mikäli ette halua antaa edes laitteenne laitteistolle tukea koska käytän Linuxia, olkaa hyvä ja ilmaiskaa asia vastauksessanne.

Mikäli kuitenkin voitte auttaa, toivon että kertoisitte onko vielä jotain, mitä voisin laitteeni käyttökuntoiseksi saamiseksi tehdä, ja jos ei, millä tavoin se on saatettavissa teidän huollettavaksenne.

Joku voisi väittää, että piilovittuilen, mutta siitä ei ole kyse. Toivon, että viesti selventää HP:llekin tilanteeni, ja että HP ei ihan oikeasti ole sitä mieltä, että jos käyttää Linuxia koneessa, ei HP vastaa vaikka laite räjähtäisi omia aikojaan. Vastausta odotellessa.