Elisan huoltotiedotteet tulevat liian puskista

Elisan verkko­huolto­tiedot­taminen ei ole mieles­täni oikein onnis­tunut viime aikoina.
Kuva: Kuvakaappaus/ elisa.fi

Yleensä olen ollut tyytyväinen siihen, miten käyttämäni ISP Elisa toimii ja palvelee asiakkaitaan. On kuitenkin eräs asia, joka on saanut minut välillä hermoromahduksen partaalle: Elisan tiedottaminen suunnitelluista verkonhuolloistaan.

Elisahan huoltaa nykyään verkkoaan kahtena yönä joka kuukausi, ja huollot ovat omiaan aiheuttamaan Internet-yhteyden pätkimistä. Jos nettiyhteys ei yöllä toimi, tämä tarkoittaa sitä, että esim. varmuuskopioiden ajo pilveen tai päivitysten lataaminen valmiiksi yön aikana jää suorittamatta.


Omassa verkossani automaattinen järjestelmien- ja verkonvalvonta huomaa, jos Internet-yhteys ei toimi, ja huomauttaa siitä minulle (ja muille lähistöllä oleville) äänimerkillä, jotta osaan käydä potkaisemassa reititintä, modeemia tai muuta laitteistoa tarpeen mukaan. Tavallisesti tällaista tapahtuu ehkä kerran kahdessa-kolmessa kuukaudessa plus Elisan verkonhuoltoöinä.

Koskapa on kovin ärsyttävää herätä yöllä siihen, että verkonvalvonta huutaa Elisan verkonhuollon takia, tuppaan sovinnolla säätämään varmuuskopioinnin ja verkonvalvonnan pois päältä niinä öinä, joina Elisa verkkoa rukkailee, jotta saan nukuttua mukavasti. Tällaisiin etukäteistoimenpiteisiin ryhtyminen kuitenkin edellyttää sitä, että Elisa kertoo edes jotenkuten etukäteen, minä öinä se aikoo nettiäni pätkiä yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Viime aikoina Elisa ei ole oikein pystynyt tähän.

Vaikka Elisan häiriötiedote-RSS on tilauksessa syötteenlukijassani, en kyttää syötteitä vuorokauden ympäri. Näin ollen tarvitsisin mielellään vähintään pari päivää aikaa valmistautua. Tällainen aika on ilmeisesti Elisan mielestä liikaa vaadittu.

Helmikuun huoltokatkosta tiedote julkaistiin kyllä yli vuorokausi (33 h 48 min) etukäteen, mutta sen jälkeen tiedot ovat tulleet enemmän-vähemmän viime tingassa, jos silloinkaan:

 • Maaliskuun 1. huoltoyö: 29 min ennen ilmoitettua huollon alkamisaikaa.
 • Maaliskuun 2. huoltoyö: 14 h 17 min alkamisajan jälkeen.
 • Huhtikuun 1. huoltoyö: 12 h 23 min ennen alkamisaikaa.
 • Huhtikuun 2. huoltoyö: 14 h 3 min ennen alkamisaikaa.
 • Toukokuun 1. huoltoyö: 15 min ennen alkamisaikaa.
Elisa on julkaissut tiedot­teen keski­määrin noin 9½ tuntia ennen suunni­teltua huollon alku­aikaa. Vaihtelu on lisäksi valtavaa.
Kuva: Riku Eskelinen/ Public Domain

Lähetän Elisalle tästä asiasta palautetta, ja täytyy toivoa että tulevaisuudessa asia saadaan edes jotenkuten järkevälle tolalle. Kunnollisessa ja hyvissä ajoin tehdyssä tiedottamisessa suunnitelluista käyttökatkoista on nimittäin sitä paljon puhuttua ideaa.

TPB-eston oikaisuvaatimus hylättiin

Antti Laineen jättämä oikaisupyyn-
tö ei tuottanut tulosta. Kokonaisuu-
tena TPB-estovääntö on kuitenkin
kaikkea muuta kuin selvä ja ratken-
nut.

Kuva: The Pirate Bay -logo/
The Pirate Bay

Kirjoitin viikko sitten Antti Laineen – varsinaisen arjen sankarin – Helsingin ulosottovirastolle jättämästä oikaisupyynnöstä. Laine päivitti asiaa koskevalle sivulleen eilen tiedon siitä, että oikaisupyyntö on hylätty.

Sivulla Laine kertoo seuraavaa:

Perustelu kuuluu, ettei oikaisuvaatimuksessa esitetty mitään selvitystä ulosottomenettelyn
virheellisyydestä.
Ilmeisesti ulosottoviranomainen tahtoo väittää, ettei ulosottovirasto
ole tässä asiassa toimeenpaneva viranomainen, vaan antoi vain päätöksen vakuudesta.

En tunne lakia niin paljoa, että osaisin lähteä analysoimaan ulosottoviraston päätöksen syitä. Laine kuitenkin jatkaa päivityksessään:

Seuraava askel on ilmeisesti täytäntöönpanoriita sivullisen oikeuden loukkauksen perusteella. Kummastuttamaan jäi, miksi Helsingin ulosottovirasto ei nähnyt asiakseen antaa osoitusta täytäntöönpanoriidasta, annetuista perusteista huolimatta.

Täytäntöönpanoriidalla hän viittaa ulosottokaaressa mainittuun mahdollisuuteen saattaa asia riita-asiana käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jälleen kerran en tunne lakia tältä osin kyllin tehdäkseni mielekkäitä johtopäätöksiä, mutta voisin kuvitella, että jos ulosottoviraston mielestä mitään virhettä ei tapahtunut, eikä ”ulosottovirasto
ole tässä asiassa toimeenpaneva viranomainen, vaan antoi vain päätöksen vakuudesta”, ei täytäntöönpanoriidalla saavuteta sen kummempia tuloksia – jos kerran Laineen ilmoittamat pointit eivät ulosottoviraston päätökseen liity. Kenelle asiasta sitten kuuluisi valittaa? Ei harmainta aavistusta.

En kuitenkaan sano, että Laineen panos tähän asiaan olisi vähäpätöinen tai pahasta, päinvastoin. On ihailtavaa, että hänellä intoa riittää, ja toivottavasti tämä takaisku ei häntä lannista. Lisäksi hänen toimintansa ansiosta asia saa lisää huomioita, ja ehkä herättää myös päättäviä tahoja havaitsemaan sinänsä täysin ilmiselvät ongelmat koko TPB-estossa.

Mielestäni olennaisinta on, että koko estohässäkkä saadaan korjattua mahdollisimman pian. Valitettavasti epäilen, että aikaisintaan hovioikeus antaessaan päätöstä Elisan valitukseen voi palauttaa tilanteen oikeille raiteilleen. Jatka, Laine, silti taistelua!

Oikaisupyyntö jätetty TPB-estosta

The Pirate Bayn osoitteet ovat
olleet Elisan asiakkailta estet-
tynä tammikuusta asti. Nyt a-
siaan toi lisämaustetta lähe-
tetty oikaisupyyntö.
Kuva: The Pirate Bay -logo,
The Pirate Bay

Vaikka onkin kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun Elisa ryhtyi estämään asiakkaidensa pääsyn The Pirate Bay -sivustolle (elisalaiset pääsevät mm. piraattilahti.org:n kautta), ei tapauksen ympärillä oleva meteli ota laantuakseen.

Antti Laine -niminen yksityishenkilö on nimittäin jättänyt oikaisupyynnön (PDF) Helsingin ulosottovirastolle asiaa koskien, jossa hän vaatii oikaisua estopäätökseen kolmesta syystä. Laine on luonut asiaa varten verkkosivun, minkä lisäksi asiasta on uutisoinut mm. MikroPC.

Pyynnön perusteina ovat seuraavat (lainaukset ovat oikaisupyynnöstä lyhennettyinä):

1. Täytäntöönpano estää Elisa Oyj:n asiakkaita käyttämästä hakijan The Pirate Bay -palvelussa julkaisemaa teosta.
Hakija on julkaissut The Pirate Bay -palvelussa muiden henkilöiden kanssa yhteistyössä suomentamansa elokuvateoksen, joka perustuu vapaaseen levitykseen annettuun teokseen. Täytäntöönpano koskee virheellisesti myös tätä teosta, joka ei ole — tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa.

2. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay -palvelussa julkaistuja teoksia.
Hakija on Elisa Oyj:n asiakas. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay -palvelussa tekijöidensä itsensä tai vapaan lisenssin nojalla muiden palveluun lisäämiä teoksia, jotka eivät ole — tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyjä aineistoja. —

3. Täytäntöönpantava oikeuden päätös perustuu selvästi väärään lain soveltamiseen.

Tekijänoikeuslain — mukaan tuomioistuin voi määrätä välittäjänä toimivaa palveluntarjoajaa keskeyttämään ainoastaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin. Nyt täytäntöönpantava päätös koskee myös miljoonia muita teoksia ja useita Internet-sivustoja. — Lisäksi täytäntöönpantava päätös koskee etukäteisesti myös kaikkia niitä teoksia, jotka on lisätty ja joita lisätään The Pirate Bay -palveluun päätöksen jälkeen. —

Pyynnön liitteenä (PDF) on 200 laillisesti jaossa olevaa teosta. Tällaisten teosten saatavuutta merkittävän hakukoneen käytön estäminen varmasti haittaa kovin, ja toivonkin todella, että mahdollisimman monet teosten oikeudenomistajat nostaisivat äläkkää asiasta, mielellään samalla vaatien korvauksia heille aiheutuneista miljardiluokan tappioista, kuten alalla on ollut tapana.

Laine lähetti oikaisupyyntönsä verkkosivunsa mukaan 13. päivä, ja onkin mielenkiintoista seurata, kuinka paljon aikaa minkäänlaisen palautteen saaminen tulee viemään – tai saako hän mitään vastinetta koskaan.

Vaikkei vastausta kuuluisi, tai vaikka se olisikin epätoivotun sisältöinen, on Laineen toiminnassa mielestäni tärkeintä sen aiheuttama keskustelu, joka luo painetta tällaisten sensuurikäytäntöjen käyttöä vastaan.

Henkilökohtaisesti en jaksa uskoa, että oikaisupyyntö johtaa mihinkään merkittäviin tuloksiin, mutta ainahan saa ja kannattaa yrittää. Toivottavasti myös muilla ”ulkopuolisilla” riittää vastaavanlaista intoa taistella estopäätöstä vastaan, jotta tällainen järjettömyys saataisiin loppumaan – mielellään lopullisesti.

TPB-esto: millainen se on ja miten se kierretään

Elisa esti The Pirate Bayn tänään.
Esto on laaja, mutta helposti kier-
rettävissä.

Kuva: The Pirate Bay -logo/
The Pirate Bay

Elisa ryhtyi tänään estämään asiakkaitaan pääsemästä The Pirate Bay -sivustolle lokakuisen käräjäoikeuden päätöksen johdosta, kun Elisa sai ulosottoviranomaiselta tarkennuksia siihen, miten esto tapahtuu. Asiasta uutisoi muun muassa It-viikko.

Itse Elisan liittymää käyttävänä voin vahvistaa, että estotoimenpiteet ovat ainakin kirjoitushetkellä meneillään. Käsittelen estoja tarkemmin alempana tässä kirjoituksessa.

Päivitys 11.6.: Soneran ja DNA:n liittyessä Elisan seuraan, päivitin TPB-eston kierto-ohjetta. Lue uusi artikkelini »

The Pirate Bay on kirjoitushetkellä käytettävissä Elisan liittymissä käyttäen osoitetta http://thepiratebay.ee, jonka DNS- ja IP-osoitteet puuttuvat estolistoilta.

Elisan lehdistötiedotteessa liittymäliiketoimintajohtaja Henri Korpi valottaa eston käyttöönoton syytä:

Ulosottoviranomaiselta saamiemme yksilöityjen tietojen perusteella meidän on toteutettava vaadittavat toimenpiteet, kunnes asia on käsitelty oikeusteitse loppuun saakka.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että esto on toteutettu kahdella tapaa: poistamalla DNS-osoitteet nimipalvelimilta, sekä estämällä liikenne IP-osoitteisiin. Lista poistetuista ja estetyistä osoitteista on annettu Elisan asiakastiedotteessa, ja sen tietojen pohjalta ryhdyinkin selvittämään estoja tarkemmin.

Mielenkiintoista on, että toisin kuin lapsipornofiltterin kanssa, tässä ei käyttäjää ohjata selitesivulle, vaan selain näyttää lopulta aikakatkaisuviestin. Olisi vähintäänkin aiheellista informoida asiakkaita jollain tapaa, joskaan se ei ole teknisesti kovin helppoa toteuttaa.

DNS-eston testasin siten, että kutakin listattua osoitetta kyseltiin Elisan (193.229.0.40 ja 193.229.0.42) ja OpenDNS:n (208.67.220.220) nimipalvelimia vasten. Elisan palvelimet palauttivat lähes kaikille kyselyille koodin NXDOMAIN, joka tarkoittaa ettei DNS-osoitetta löydy.

Allaolevassa taulukossa on listattu tulokset näiltä nimipalvelimilta. Ensimmäisenä oleva ”google.fi” on todisteena siitä, että nimipalvelimet muuten toimivat mielekkäästi.

DNS-osoite Elisa 1 Elisa 2 OpenDNS
google.fi 209.85.173.105 209.85.173.104 209.85.173.105
thepiratebay.org NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.org NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
depiraatbaai.be NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.depiraatbaai.be NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
piratebay.am NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.piratebay.am NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
piratebay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.piratebay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.piratebay.no NXDOMAIN NXDOMAIN NXDOMAIN
piratebay.no NXDOMAIN NXDOMAIN NXDOMAIN
piratebay.se NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.piratebay.se NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
suprnova.com NXDOMAIN NXDOMAIN NXDOMAIN
www.suprnova.com NXDOMAIN NXDOMAIN NXDOMAIN
themusicbay.com NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.themusicbay.com NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
themusicbay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.themusicbay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
themusicbay.org NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.themusicbay.org NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
thepiratebay.am NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.am NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.com NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
thepiratebay.com NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
thepiratebay.gl NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.gl NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
thepiratebay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.net NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.thepiratebay.se NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
thepiratebay.se NXDOMAIN NXDOMAIN 194.71.107.15
www.piraattilahti.fi NXDOMAIN NXDOMAIN 79.171.233.94
piraattilahti.fi NXDOMAIN NXDOMAIN 79.171.233.94
thepiratepay.org.nyud.net 129.74.74.20 204.85.191.10 129.107.35.132

Suurin osa estetyistä osoitteista saa OpenDNS:ltä vastaukseksi The Pirate Bayn IP-osoitteen 194.71.107.15. Mielenkiintoisesti Elisan nimipalvelimet palauttavat kuitenkin tuon IP-osoitteen käänteisenä DNS-osoitteena aivan oikein thepiratebay.org:n.

Listassa on kuitenkin muutamia osoitteita, jotka eivät sovi kaavaan:

 • (www.)piratebay.no, (www.)suprnova.com: Näitä osoitteita ei vaikuta olevan muutenkaan. Tarkistin asian vielä Googlen DNS-palvelua vasten, ja tulos oli NXDOMAIN myös silloin. Olisikin mielenkiintoista tietää, onko ulosottoviranomaisen kyhäämä lista jonkinlainen copypaste esim. jostain vanhasta foorumiviestistä.
 • (www.)piraattilahti.fi: Viestintäviraston verkkotunnuspalvelun mukaan osoitteet on varannut Ville Vuorinen. Vuorinen kertoo verkko-osoitteestaan blogissaan:

  Piraattilahti eroaa thepiratebaysta siten, että piraattilahti on vain osoite, joka ohjaa eri reittiä piratebayhin. Eli jos pääsy thepiratebay.orgiin estetään suomessa operaattoreiden, tai krpn puolesta DNS, tai IP estolla, piraattilahti.fi palvelee silti.. Palvelimella sijaitseva piraattilahden hakemisto on tyhjä, eikä se ole missään yhteydessä thepiratebay.orgiin.

  Kirjoitushetkellä verkko-osoite osoittaa kuitenkin Effin sivuille.

 • thepiratepay.org.nyud.net: Pienet sivut usein kaatuvat suurten kävijävyöryjen alle. Coral CDN tarjoaa kuitenkin ilmaisen mahdollisuuden sivulatausten jakamiseen sen palvelimille, jolloin alkuperäisen palvelimen kuorma vähenee. Coral CDN:n käyttö on yksinkertaista: halutun DNS-osoitteen perään lisätään nyud.net, ja pilvipalvelu hoitaa loput.

  Verkko-osoite on väärin kirjoitettu Elisan tiedotteessa, ja sellaisenaan testattu. Oikein kirjoitettu versio palauttaa NXDOMAIN:n Elisan DNS-palvelimilta. Sen sijaan muiden TPB-osoitteiden ja nuyd.net:n yhdistelmiä ei ole ilmeisesti estetty.

Mielenkiintoista on, että listassa olevien verkko-osoitteiden seassa oli myös kaksi erilaista välipalvelinpalvelua. On hieman kyseenalaista estää tiettyjä proxyjä toimimasta, kun niitä Internetissä kuitenkin on käytettävissä käytännössä rajaton määrä. Ilta-Sanomien¹ haastattelema Effin hallituksen varapuheenjohtaja Ville Oksanen kertoo artikkelissa sensuurin epätoivoisuudesta:

Kiinassa on virasto, jossa on 15 000 henkilöä vastaamassa internetin sensuroinnista. Ei sielläkään ole onnistuttu.

IP-estolistalla on Elisan tiedotteen mukaan kolme The Pirate Bayn IP-osoitetta: 194.71.107.15, 194.71.107.19 ja 194.71.107.18. Ilmeisesti nämä on estetty palomuurisäännöin, sillä kirjoitushetkellä reittiä ei löytynyt, vaan matka tyssäsi Elisan yhdyskäytävään Helsingissä:

$ tracepath 194.71.107.15
 1:  kserver-fukushima.kserver.dy.fi    0.100ms pmtu 1500
 1:  10.9.64.1                         55.861ms asymm  2
 1:  10.9.64.1                         56.149ms asymm  2
 2:  172.29.249.129                    66.636ms
 3:  ge0-2-0.jyvyo-p2.fi.elisa.net     57.797ms asymm  4
 4:  ae1.helpa-gw1.fi.elisa.net        62.618ms asymm  7
 5:  no reply
 6:  no reply
 7:  no reply
 8:  no reply
 9:  no reply
^C

Mielenkiintoisesti muut The Pirate Bayn IP-osoitteet (194.71.107.*) näyttivät reitittyvän oikein.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtiin tällainen sekä IP- että DNS-esto, jolloin eston ohittaminen ei onnistu vain nimipalvelinta vaihtamalla, sillä nimipalvelimesta riippumatta IP-osoite pysyy samana.

Näin aukeaa The Pirate Bay, vaikkei pitäisi.

Kuva: Kuvakaappaus.

Apuun tulevatkin erilaiset välityspalvelimet, joista kirjoitushetkellä eniten puhuttu on alussa mainitsemani thepiratebay.ee, joka palauttaa IP-osoitteen 90.190.69.252. IP-osoite kuuluu TeliaSoneran omistaman virolaisen Elionin osoiteavaruuteen.

Esto on siis varsin helposti kierrettävissä, ja on todisteena siitä, että rakenteeltaan avoimessa Internetissä erilaiset estotoimenpiteet ovat varsin tehottomia ja turhia. Internetin avoimuuden rajoittaminen on kuitenkin aina vaarallista, sillä aina kun luodaan uusia estomekanismeja, erilaiset väärinkäytökset helpottuvat.

Kokonaisuutena The Pirate Bayn estäminen on saavuttanut jo jonkinlaisen farssin mittapuun, ja Elisan lehdistötiedotteessa Korpi korostaakin, että toisenlaiset keinot olisivat parempia:

Toimijoiden pitäisi nyt keskittyä toimenpiteisiin, joilla aidosti voidaan vähentää piratismia eli käytännössä sisällön saamista verkkojakeluun kohtuullisella hinnalla ja samaan aikaan muun jakelun kanssa.

On mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan estoa jatketaan. Toivottavasti hovioikeudelta – sitten aikanaan – löytyy sen verran osaamista ja ymmärrystä, että tällainen älyttömyys saataisiin loppuun, eikä yllytettäisi tekijänoikeusjärjestöjä hakemaan mielivaltaisesti estoja muillekin sivustoille.

Elisaa on kuitenkin tästä kaikesta turha syyttää: se on kuitenkin aktiivisesti taistellut vastaan. Syyttävä sormeni lankeaakin nyt IFPI:ä ja TTVK:ta kohti. Jos oikeus päätyy siihen, että estolle ei ollut perusteita, pitäisi nämä veijarit saattaa rahallisesti vastuuseen teoistaan, jotta vastaavaa ei tarvitsisi kokea enää koskaan. Pidetään peukkuja!


1) Huomautuksia IS:n uutisesta: Oksanen ei ilmeisesti ollut tietoinen, että piraattilahti.fi ohjasi alunperin TPB:hin. Ilta-Sanomien mainitsema piraatti.fi -osoite ei ole estettynä, vaan toimi ainakin kirjoitushetkellä normaalisti.
Muokattu 9.1.12 klo 18:45: Lisätty huomioita TorrentFreakin uutisen pohjalta.

  Mennyttä ja tulevaa, osa 2011

  Joulu ja uusivuosi ovat jokavuotiseen
  tapaansa ovella. Tänäkin vuonna on
  tapahtunut kaikenlaista kirjoittamisen
  arvoista.

  Kuva: Openclipart

  Vuosi 2011 on käymässä vähiin, ja nyt onkin hyvä hetki joulun- ja uudenvuodenvieton ohessa kerrata hieman, mitä tänä vuonna on tapahtunut, ja toisaalta arvailla ensi vuoden asioita.

  Kirjoitin samanlaisen artikkelin viime vuonna, ja lähdenkin liikkeelle siinä heitetyistä ennustuksista tälle vuodelle.

  Piraattipuolueelle ei eduskuntavaaleissa paikkoja tullut, mutta Perussuomalaisten jytky on omiaan kyllä herättämään ajatuksia ihmisissä. Ehkä ensi eduskuntavaaleissa paikkoja jo heltiäisi, ellei sitä ennen äänikynnystä ole ruuvattu liian korkeaksi.

  Esitin myös viime vuonna arveluja siitä, että Ubuntu voisi vaihtua toiseen distribuutioon. Näin ei – lähinnä omasta laiskuudestani johtuen – tapahtunut, vaikka olenkin ollut julkaisu julkaisulta tyytymättömämpi Canonicalin tapaan ajaa muutoksia läpi muiden mielipiteistä välittämättä. Debianiin siirtyminen on kuitenkin ainakin palvelimien osalta mahdollista, sitten kun ohjelmistojen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi.

  Mediamaksua ei tullut, mutta sen sijaan vähin äänin juonittu Yle-vero herätti ainakin minussa kuumia tunteita. Näillä näkymin reilun vuoden päästä nykyinen TV-talouskohtainen TV-maksu vaihtuu veronmaksajakohtaiseen Yle-veroon.

  Julian Assangekaan ei ole mediasta mihinkään kadonnut, ja Britannian korkein oikeus tehnee ratkaisunsa Assangen Ruotsiin luovuttamisen suhteen ensi vuoden alkupuolella. Toivoa sopii, että Assangea ei luovuteta, sillä siitä seuraisi todennäköisesti vangitseminen Guantanamo Bayhin Ruotsin luovuttaessa hänet USA:han vastaamaan syytteisiin mm. terrorismista.

  IPv4:n osoiteavaruuden loppuminen ei vielä loppukäyttäjää kosketa, koska ISP:illä IP-osoitteita vielä riittää jaettavaksi. Internet-käytön lisääntyessä ja päätelaitekirjon laajentuessa on kuitenkin todennäköistä, että IPv6:n laajempi käyttöönotto on lähivuosina tehtävä.

  Tänä vuonna kirjoitin muunmuassa seuraavista aiheista: Nokian päätös ottaa WP7 ensisijaiseksi alustakseen, Grooveshark-online-musiikkipalvelu, käräjäoikeuden päätös estää TPB Elisan verkossa ja Raspberry Pi -tietokone. Lisäksi olen käsitellyt sananvapaus-, yksityisyydensuoja-, tekijänoikeus- ja monia muita asioita IT-maailmasta ja toisinaan sen ulkopuolelta.

  Kirjoittelu jatkuu myös ensi vuonna samalla linjalla, ja todennäköisesti ensi vuonna blogistani saa lukea kirjoituksia siitä, miten Raspberry Pi -tietokone mullistaa elämiä, miten meillä ja maailmalla rajoitetaan sananvapautta erilaisin tekopyhin keinoin ja miten suuryritykset käyttävät asemaansa väärin. Mahtuneepa vuoteen todennäköisesti muitakin uutiskommentteja, arvosteluja ja kertomuksia elävästä elämästä.

  Vielä hieman tilastoja blogini olemassaoloajalta:

  • Sivunäyttöjä yhteensä 5800.
  • Suosituimmat artikkelit ovat ”Vattefall soitti” (486) ja ”Suvi Linden angstii” (239).
  • Suosituimmat selaimet: Firefox (52 %), Chrome (20 %), Internet Explorer (17 %).
  • Suosituimmat käyttöjärjestelmät: Windows (66 %), Linux (14 %), Muu Unix (9 %).

  Lainaan lopuksi vuoden takaista itseäni:

  Tietokone ei joulun olemassaoloon huomiota kiinnitä, mutta onneksi me ihmiset emme ole koneita. Jääköön hetkeksi verkkokortin valot palamaan vilkkumatta, sillä on olemassa tärkeämpiäkin asioita kuin se, mikä palvelimen keskikuorma on 5 minuutin aikajaksolla. Ehkä nyt on hyvä aika keskittyä niihin. Tässä vaiheessa lienee aiheellista kiittää kaikkia blogini säännöllisiä ja satunnaisia lukijoita ja kommentoijia mielenkiinnosta ja toivottaa hyvää joulua ja uuttavuotta.