Mennyttä ja tulevaa, osa 2014

Vuo­si 2014 on ol­lut mi­nul­le ko­ke­mus­ri­kas, ja IT-maa­il­mas­sa­kin on eh­ti­nyt ta­pah­tua kai­ken­lais­ta. Saa­pa näh­dä, mi­tä ensi vuo­si tuo tul­les­saan.Kuva: Billy Idle: Aurora Borealis. c ba 2.0

Jälleen alkaa yksi vuosi olla lopuillaan ja uusi alkamassa. Ennen uuden kalenterin ripustamista seinälle on totuttuun tapaan (10, 11, 12, 13) aika käydä läpi kuluneen vuoden tapahtumia.

Minulle itselleni vuosi on ollut varsin värikäs ja kiireinenkin, ja harmikseni olen ehtinyt julkaista vain viisitoista postausta. Monista muistakin aiheista olisi tehnyt mieleni kertoa, mutta artikkelit ovat syystä tai toisesta päätyneet korkeintaan luonnosvaiheeseen. On tosin sanottava, että itselleni asettama kirjoitusten laatuvaatimus on myös koventunut.

Keväällä kirjoitin muun muassa .fi-verkkotunnuksen hankkimisen vaikeutumisesta ja Elisa Viihteen kaltaisten nettitallennuspalvelujen vaikeasta tulevaisuudesta. Oman elämäni osalta vuoden suurimmat tapahtumat sattuivat kesälle: muutin ensinnäkin Keljonkankaalta Keltinmäelle, mikä tiesi muiden pulmien lisäksi nettiongelmia. Elokuussa suuntasin pariksi viikoksi kauas Japaniin, ja purin näkemääni blogipostauksen muotoon.

Syksyllä hämmästelin ES Clickerin suosiota ja kirjoitin yllättävän kovaan suosioon nousseen hämmästelyni yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun tulevaisuudesta1. Muutaman ohjeartikkelinkin ehdin kirjoitella.

Jatka lukemista >>

Katoaako kasettimaksu vai tuleeko tuplalasku?

Val­tion en­si vuo­den bud­jet­tiin ol­laan va­raa­mas­sa 12 M€ mak­set­ta­vak­si to-jär­jes­töil­le yk­si­tyi­ses­tä ko­pioin­nis­ta. Mut­ta mah­taa­ko tä­mä kor­va­ta vi­ha­tun ka­set­ti­mak­sun?Kuva: Riku Eskelinen/ CC BY-SA 3.0

Suomen tunnetuimpiin lukeutuva it-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo tänään blogissaan, että monien vihaama yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, eli nk. kasettimaksu, olisi poistumassa. Järvisen mukaan rahat otettaisiin ensi vuodesta alkaen valtion budjetista, tehden valtion ensi vuoden menoista 12 miljoonaa euroa pulskemman.

Aluksi ajatus näytti omissa silmissäni hiukan oudolta, sillä hyvitysmaksumallin muutoksista ei ole julkisuudessa juuri keskusteltu, muista tekijänoikeusasioista (mm. Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloite ja kaapelioperaattorien must-carry-maksut) kylläkin. Järvinenkin yllättyi asiasta:

Nyt, aivan puskista ja ilman ennakkovaroitusta, tulee tieto maksun
poistamisesta. [–] Asia on niin uusi, ettei hyvitysmaksun
virallinen sivusto tiedä siitä mitään. Asiasta ei liioin ole mainintaa OKM:n omalla sivulla. Outoa.

Jatka lukemista >>

Kamalaskuri: näin paljon maksat TO-mafialle

Kir­joi­tin web-so­vel­luk­sen, jol­la voi las­kea Suo­mes­ta os­ta­mien­sa tal­len­nus­vä­li­nei­den ja -tar­vik­kei­den ka­set­ti­mak­sun osuu­den.
Kuva: Openclipart

Blogissani olen aiemminkin käsitellyt yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun, kavereiden kesken kasettimaksun, järjettömyydestä. Esimerkiksi helmikuisessa Tämän takia tyhjät levyt maksavat niin h-sti -kirjoituksessani laskin, että ostaessani Suomesta 100 tyhjää DVD:tä, on hinnasta lähes kaksi kolmasosaa tätä Teostolle tilitettävää haittamaksua.

Kasettimaksu ei kuitenkaan rajoitu vain tyhjiin CD-, DVD- ja BluRay-levyihin, vaan se maksetaan myös lähes jokaisessa Suomesta ostetussa ulkoisessa kiintolevyssä, tallentavassa digiboksissa, MP3-soittimessa, erilaissa kaseteissa ja muutamissa muissa tallennusvälineissä. Määrä vaihtelee välineen tai laitteen tyypin ja kapasiteetin mukaan.

Jotta olisi helpompaa ymmärtää, kuinka paljon oikestaan tätä TO-mafiamaksua kerätään eri tuotteista, koodasin HTML5- ja JavaScript-pohjaisen web-sovelluksen, joka määrän näppärästi laskee. Nimesin sovelluksen Kasettimaksulaskuriksi, eli Kamalaskuriksi. Sovellus toimii kaikilla JavaScriptiä ja HTML5:tä tukevilla selaimilla.

Palveluun voi syöttää haluamansa määrän erilaisia tallennusvälineitä, ja se laskee niiden hinnassa olevan yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun suuruuden. Esimerkiksi Verkkokauppa.comin tyhjien levyjen hinnoissa kasettimaksun osuus on huomattava:

Verk­ko­kaup­pa.comin tar­jon­nas­ta koo­tun esi­merk­ki­pa­ke­tin hin­nas­ta yli puo­let on yk­si­tyi­sen ko­pi­oin­nin hy­vi­tys­mak­sua.

Kuva: Riku Eskelinen/ PD

Vastaavanlaisen paketin saisi tilattua Nierlen verkkokaupasta 44 eurolla. Huvin vuoksi kuvitelkaamme, että Nierle olisi suomalainen verkkokauppa:

Jos Nierle oli­si suo­ma­lai­nen verk­ko­kaup­pa, sen pi­täi­si myy­dä le­vy­jä mel­koi­sel­la tap­piol­la tar­jo­tak­seen ny­kyi­sen hin­ta­ta­son­sa.
Kuva: Riku Eskelinen/ PD
* * *
En kuitenkaan tällä kertaa lähde paasaamaan sen enempää siitä, miten järjetöntä osuutta tekijänoikeusmafia tallennusvälineiden hinnasta vaatii. Suosittelen kuitenkin edelleen, että yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piirissä olevat tuotteet hankitaan muualta jo ihan periaatteen takia.
Tulevaisuudessa kasettimaksua on tarkoitus laajentaa koskemaan entistä laajempaa laite- ja välinekirjoa, ja odotettavissa on, että tilanne käy kuluttajan kannalta entistä sietämättömämmäksi1. Pyrin päivittämään laskuria sitten, kun uudet hinnat ja laiteluokat tulevat voimaan, seuraavan kerran oletettavasti vuoden 2013 alussa.

1) Taipuuko tämä sana näin?

OKM: Kasettimaksu kaikkeen

OKM:n ni­meä­män rat­kai­su­neu­vot­te­li­ja Mar­kus Lei­ko­lan
hy­vi­tys­mak­su­rat­kai­su­mal­lis­sa ra­haa ke­rät­täi­siin ny­kyis­tä vä­hem­män
tal­len­nus­vä­li­neis­tä ulot­ta­mal­la mak­su kos­ke­maan esi­mer­kik­si eri­lai­sia
tie­to­ko­nei­ta, ku­ten tab­let­te­ja.

Kuva: oliverlindner: iPad. CC BY-SA 2.0

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) on jo jonkin aikaa pohdittu sopivaa ratkaisua yksityisen hyvitysmaksun tulevaisuudesta. Nyt OKM tiedottaa, että hankkeen ratkaisuneuvottelijaksi nimetty filosofian kandidaatti Markus Leikola on saanut 30-sivuisen ratkaisumallinsa valmiiksi ja luovuttanut sen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle.

Ehdotuksessa lähdettäisiin muuttamaan koko hyvitysmaksukonseptia siten, että nykyisen vahvan laiteperusteisen maksun sijaan rahaa kerättäisiin vähän sieltä sun täältä: mukana listalla ovat nykyisten tallennusmedioiden ja -laitteiden lisäksi mm. pöytä-, tabletti- ja kannettavat tietokoneet, tulostimet, pilvitallennuspalvelut, ISP Viihde -palvelut, DRM:ttömät web-streamit, maksu-tv-kanavat, e-kirjat ja sanomalehdet. Kantavana ideana Leikolalla ilmeisesti on ollut, että jos tuotteen tai palvelun avulla on mahdollista kokea tai siirtää tekijänoikeussuojattua, mutta yksityisen kopioinnin piiriin kuuluvaa materiaalia, pitää siitä maksaa. Järjestelmää hän nimittää kolmipistemalliksi.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua, ”kasettimaksua”1, kerätään tällä hetkellä erilaisista tallennusmedioista ja -välineistä kuten CD- ja DVD-aihioista, ja teoriassa sillä korvataan tekijöille aiheutuvaa rahallista menetystä siitä, kun ihmiset kopioivat näillä/-e tuotteilla/-e tekijänoikeussuojattua materiaalia omaan käyttöönsä: siis esimerkiksi CD:n biisien kopioiminen omaan MP3-soittimeen on yksityistä kopiointia.

Nykyisellään maksu aiheuttaa kohtuuttomia lisäkustannuksia tallennusvälineiden hintoihin: käsittelin aihetta viimeksi helmikuussa kirjoituksessani Tämän takia tyhjät levyt maksavat niin h-sti. Lisäkustannukset aiheuttavat sen, ettei suomalaisilla toimijoilla ole käytännössä mahdollisuutta kilpailla ulkomaisten verkkokauppojen kanssa. Kuitenkin Leikolan mallissa asioita oltaisiin viemässä mielestäni entistä huonompaan suuntaan.

Kolmipistemallin ideana on, että nykyistä kovaa hyvitysmaksurasitusta tallennusmedioiden ja -välineiden osalta kevennetään merkittävästi ottamalla hyvitysmaksun alle muitakin tuotteita ja palveluita. Nämä on jaettu kolmeen osaan, josta mallin nimi siis tulee:

 1. Laitteet ja tallennusalustat: Mallissa kulutuselektroniikkatuotteista valittaisiin sopivan kokoisia ryhmiä sen mukaan, millaista pottia halutaan tavoitella. Leikolan ehdotuksessa on laskettu nykyisten tallennustarvikkeiden lisäksi mukaan tietokoneet, kuten myös varauksin matkapuhelimet.
 2. Pilvisisältö- ja tallennuspalvelut: Tähän osaan Leikola laskee TV-viihdepalvelut ja erilaiset pilvitallennuspalvelut, kuten Dropboxin ja Google Driven.
 3. Kuluttajamaksulliset, DRM-suojaamattomat sisältöpalvelut: Leikola huvittavasti toteaa tämän osan palveluista:

  Periaatteessa rajaaminen on yksinkertaista: hyvitysmaksun piiriin – ja myös hyvitysmaksun saajiin kuuluvat kaikki sellaiset tuotteet ja palvelut, joissa käyttöehdot ja tekninen suojaus estävät tehokkaasti yksityisen kopioinnin ja joilla on markkinoilla todennettavissa oleva arvo kuluttajalle (maksullisuus).

  Hän kuitenkin, toivottavasti, tarkoittaa maksun piiriin kuuluvan ne tuotteet ja palvelut, joissa käyttöehdot tai tekninen suojaus eivät estä yksityistä kopiointia. Tähänhän voi sitten lukea kuuluvaksi melkein mitä tahansa.

Ymmärrän kyllä, että Leikola on halunnut ehdotuksessaan kehittää yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmää parempaan suuntaan, mutta tällaisenaan se on oikeastaan aika pelottava kaikkine keräysluokkineen. On myös totta, että hyvitysmaksu kaipaa kipeästi kehittämistä, ja lisäksi Elisa Viihteen kaltaisten palvelujen toimintaan olisi mukavaa saada selvyyttä hyvitysmaksuasian osalta.

Ei kuitenkaan voi olla hyväksi kuluttajalle, että hänen täytyisi maksaa entistä enemmän korvausta tyhjästä. En pysty tarjoamaan faktoja, mutta vahvalla mutu-tuntumalla väittäisin, että nykyisiin hyvitysmaksusummiin verrattuna yksityisestä kopioinnista aiheutuva todellinen haitta oikeuksienomistajille on hyttysen ininää.

Se taisi olla arkkipiispa Kari Mäkinen, joka vastikään sanoi mielestäni osuvasti kirkkoon kuulumattomien hautaamisen laskuttamiskeskusteluun liittyen jotakuinkin niin, että ihan kaikesta tässä elämässä ei tarvitse maksaa. Tämä Leikolan hyvitysmalli on siinä mielessä lähes päinvastainen, että kaikesta nimenomaan pitäisi maksaa (hyvitysmaksua). Juuri se on se syy, miksen pidä tästä mallista.

Yhdelle tai mielellään useammalle mietintämyssylle olisi siis vielä käyttöä, joten toivottavasti myös Arhinmäki tajuaa, ettei mallilla ole mielekästä
tulevaisuutta, vaan ennemminkin aloittaa puhtaalta pöydältä. ”Mielekästä”-sanan korostin siksi, että kun nyt kuitenkin puhutaan suomalaisesta lainsäädännöstä, erityisesti
immateriaalioikeus-sellaisesta, ne tyhmät ja suorastaan vaaralliset ideat
pääsevät harmillisen usein aina lakiin ja sovellukseen asti.

1) Kasettimaksu-nimitys on peräisin ajalta, jolloin kopiointi perustui pitkälti siihen, että nuoriso kopioi kasettimankoillaan C-kaseteille mielestään hyviä kappaleita radiosta. Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuksi se muuttui jo hyvän aikaa sitten, mutta terminä se on turhan raskas. Jos puhun blogissani kasetti- tai hyvitysmaksusta, viittaan 99,999 prosentin todennäköisyydellä juuri yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuun.

Tämän takia tyhjät levyt maksavat niin h-sti

Suomesta tyhjien DVD:iden ostaminen
tuntuu lähinnä ryöstetyksi joutumiselta,
ja siksi ostankin levyni ulkomailta.
Kuva: Riku Eskelinen/ CC BY-SA 3.0

En ole aikoihin ostanut tyhjiä CD- tai DVD-levyjä Suomesta, lähinnä johtuen niiden törkeistä hinnoista verrattuna ulkomailta ostamiseen. Suomi toki on muutenkin maailman kalleimpia maita, mutta erityisesti tyhjien levyaihioiden suhteen tuntuu, että hinnat ovat täysin hatusta revittyjä.

Hintojen Suomi-bonukselle on tosin myyjästä riippumaton syy, jonka paljastan postaukseni lopussa.

Vertaillaan kuitenkin aluksi levyjen hintoja hieman. Vertailin nopeasti 10, 25, 50 ja 100 levyn cakebox1-pakkauksia suomalaisen Verkkokauppa.comin ja saksalaisen Nierlen välillä, tarkemmin seuraavalla tavalla:

 • Valittiin edullisin Verbatimin valmistama cakebox kustakin kokoluokasta.
 • CD:t ovat 700Mt CD-R:iä, DVD:t 4,7Gt DVD+R:iä ja BD:t 25Gt BD-R:iä.
 • Hinnat ovat myyntihintoja, ja ne kaiken järjen mukaan sisältävät arvonlisäverot.
 • Hintoihin on laskettu edullisin toimitustapa (ei kuitenkaan nouto) siten, että tilataan vain tämä nimenomainen tuote. Nierlellä tämä on ”DHL/Post (tilisiirto)” 9,95 €, Verkkokauppa.comilla ”Nouto postista” 2,00 €.
 • Sulkeissa on yksittäiselle levyaihiolle saatava laskennallinen hinta (hinta/kpl).
Tyyppi Määrä
10kpl 25kpl 50kpl 100kpl
Vk.com Nierle Vk.com Nierle Vk.com Nierle Vk.com Nierle
CD 7,90€
(0,79€)
13,44€
(1,34€)
15,90€
(0,64€)
16,44€
(0,66€)
29,90€
(0,60€)
21,94€
(0,44€)
55,90€
(0,56€)
31,94€
(0,32€)
DVD 14,90€
(1,49€)
13,44€
(1,34€)
32,90€
(1,32€)
17,44€
(0,70€)
58,90€
(1,18€)
21,44€
(0,43€)
105,90€
(1,06€)
37,94€
(0,38€)
BD 39,99€
(4,00€)
24,94€
(2,49€)
N/A 42,94€
(1,72€)
N/A 74,94€
(1,50€)
N/A N/A

Kalliimmista toimituskuluista johtuen Saksasta tilaaminen ei aivan pienillä määrillä kannata, mutta jo 50 CD:llä tai 25 DVD:llä Nierlestä tilaaminen tulee selvästi edullisemmaksi kuin Verkkokauppa.comista. Lisäksi on hyvin huomattavissa se, että Nierlessä ostamalla isompia pakkauksia säästää, mutta Verkkokauppa.comista taas ei juurikaan. Myös tämä selittyy osittain postimaksuilla, mutta silti jotain mätää Suomi-hinnoissa silti on. Mutta mitä?

Syy löytyy Suomen lainsäädännöstä, jossa määritellään, että lähestulkoon kaikesta, johon voi jotain tallentaa, pitää maksaa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua. Tyhjissä CD:issä, DVD:issä ja BD:issä maksetaan ”oikeudenomistajille” (lue: TO-järjestöille) hyvitystä siitä haitasta, joka syntyy kun teosta kopioidaan omaan käyttöön. Eli koska artisti kärsii siitä, että kopioin kaupasta ostamani levyn jotta voin kuunnella sitä sekä kotona että autossani, täytyy tätä menetystä kompensoida.

Kaiken järjen mukaan yksityisestä kopioinnista ei juurikaan aiheudu haittaa kenellekään, joten voisi kuvitella tällaisen maksun olevan olemattoman pieni, ehkä korkeintaan promillen luokkaa. Kun kuitenkin elämme hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi, ei asia luonnollisestikaan ole näin.

Jokaisessa Suomessa myydyn tyhjän CD:n hinnassa tätä hyvitystä (ja hyvityksen arvonlisäveroa) on 22 senttiä. DVD:issä määrä on 65 senttiä ja Blurayssä käsittämättömät 1,96 euroa. Tämän päälle hinnassa on toki arvonlisävero 23 %. (Lähde)

Hyvitysmaksu paisuttaa tyhjän
DVD:n hintaa yli kaksinkertai-
seksi.

Kuva: Riku Eskelinen/ PD

Kun Nierle myy levyaihioita lähes hyvitysmaksun suuruisella hinnalla, on selvää, ettei suomalainen Verkkokauppa.com pysty kilpailemaan hinnalla. Nopealla laskutoimituksella näet selviää, että oikeastaan Verkkokauppa.comin levyt ovat edullisia: ilman veroa ja hyvitysmaksua esim. 100 kappaleen DVD-boksin yksi levy maksaa vain 19 senttiä. Muu osuus hinnasta on veroa (0,19€) ja hyvitysmaksua (0,65€). Hyvitysmaksun osuus hinnasta on siis käsittämättömät 63 prosenttia!

CD:ssä osuus on hieman
DVD:tä pienempi, mutta
silti yli 40 prosenttia.

Kuva: Riku Eskelinen/ PD

Niin ikään CD:issä ”teostovero” muodostaa suuren osan myyntihinnasta: 100 CD:n purkissa hyvitysmaksua on 100×0,22€, eli 22 euroa. Koko 53,90 euron hinnasta maksua on näin ollen vajaat 41 prosenttia.

Bluray-levyjä ei Verkkokaupassa myyty kuin 10 levyn seteissä, mutta niissäkin myös kasettimaksuksi kutsuttu lisämaksu on huomattava: vajaan 40 euron paketista TO-mafian taskuun kilahtaa 19,43 euroa, eli vajaat 52 prosenttia – yli puolet.

Jokainen voi itse miettiä, onko tällainen oikein ja ennen kaikkea kohtuullista. Ainakaan minun mielestäni ei. Kun vielä maksua ollaan vähintään vuosittain laajentamassa koskemaan uusia välineitä, päädyn miettimään, onko ahneudella mitään rajaa.

Olen sitä mieltä, että koko hyvitysmaksusta tulisi kokonaan luopua, ja Teoston miettiä itselleen uusia rahanlypsämismalleja. Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen ja yleisesti maamme johdon toiminnasta johtopäätöksiä vetäessä on kuitenkin selvää, että ainakaan tällä hallituskaudella ei ole odotettavissa parannusta tilanteeseen, vaan päinvastoin.

1) Cakebox- tai spindle-pakkauksessa levyaihiot ovat reiästään ”ripustettuna” muovikotelon keskipiikistä. Levyillä ei siis ole omia koteloita, vaan ne maata mötköttävät toistensa päällä.
DISCLAIMER: Vaikka mielestäni laskinkin kaiken oikein, saattaa jossain olla virheitä. Virheistä voi kertoa kommenteissa.