Mennyttä ja tulevaa, osa 2019

Se on taas se aika vuodesta, kun joululaulut raikaa, pirtit täyttää piparkakun ja porkkanalaatikon tuoksu, ihmisillä on hyvä ja rauhallinen mieli – ja mikä tärkeintä – itQ:n jokavuotinen tilannepäivityspostaus julkaistaan. Eli tässä tutulla kaavalla katsaukseni menneeseen vuoteen sekä ennustukseni tulevalle vuodelle.

Jatka lukemista >>

Estot eivät vaikuta TPB:n käyttöön

The Pi­rate Bay -ky­se­ly­ni mu­kaan oi­keu­den lan­get­ta­ma si­vus­tol­le pää­se­mi­sen es­tä­mi­nen ei suu­rim­paan osaan ih­mi­sis­tä ole vai­kut­ta­nut mi­ten­kään.

Kuva: The Pi­rate Bay -lo­go/ The Pirate Bay

Puolisentoista kuukautta kestänyt kyselyni The Pirate Bay -sivuston estoihin liittyen on nyt päättynyt. Ennen kuin ryhdyn kirjoittamaan päivitettyä kierto-ohjetta, on paikallaan hieman esitellä kyselytuloksia.

Kaikkiaan kyselyyn saatiin vastaukset 25 henkilöltä, ja arvontaan näistä vastaajista osallistui 131. Vastaajamäärä jäi hieman alhaisemmaksi kuin suunnittelin, mikä johtuu osittain siitä, että blogiani saavutaan tyypillisesti lukemaan Googlen hakutuloksesta, eikä välttämättä sitoutumista tai luottoa kirjoituksiani kohtaan löydy2.

Tein jo­kais­ta hy­väk­syt­tyä ar­von­taan osal­lis­tu­jaa var­ten oman ar­van, jos­sa oli sa­tun­nai­nen merk­ki­jo­no. Nä­mä hei­tet­tiin hat­tuun, ja on­ne­tar nos­ti siel­tä oi­ke­as­sa ala­reu­nas­sa ole­van IJvI-ar­van.

Kuva: Riku Eskelinen

Arvonta suoritettiin siten, että onnettarena toiminut avovaimoni nosti hatusta yhden arvan. Arvoissa oli kussakin satunnainen merkkijono, ja merkkijonot puolestaan oli linkitetty vastaajiin. Näin kukaan muu kuin minä ei päässyt käsiksi henkilötietoihin. Voittava merkkijono oli muuten IJvI, ja voittajalle on ilmoitettu sähköpostitse.

Käyn tässä kirjoituksessa läpi tulokset yksitellen ja erillään toisistaan. Saatan myöhemmin analysoida tuloksia tarkemminkin.

Esto ei aiheuttanut operaattorin vaihtamista

Kyselystä taisi tulla hiukan puutteellinen, kun jo ensimmäisessä kohdassa, jossa kysyttiin nykyistä Internet-operaattoria, suosituin vaihtoehto oli Muu operaattori (36 %). Ovatko paikallispuhelinyhtiöt todella näin suosittuja, vai jätinkö jonkun suuren operaattorin kokonaan pois? Toiseksi suosituin valinta oli Elisa/Saunalahti (28 %), seuraajinaan Sonera (24 %) ja DNA (12 %).

Valtaosa vastaajista (60 %) ilmoitti, etteivät ole vaihtaneet operaattoria estojen tultua voimaan noin vuosi sitten. Niistäkin, jotka ovat operaattoria vaihtaneet, lähes kaikki (36 % kaikista vastaajista) tekivät vaihdoksen jostakin muusta syystä.

Vieraillaan viikoittain, estoilla ei vaikutusta tiheyteen

52 % vastaajista kertoi vierailleensa ennen estoja The Pirate Bayssä viikoittain. 8 % vieraili sivustolla päivittäin ja 24 % harvemmin kuin joka viikko. Muut (16 %) eivät joko käyttäneet sivustoa lainkaan, tai heidän operaattorinsa eivät estä pääsyä muutenkaan.

Sivuston estämisellä ei vaikuta olleen juurikaan vaikutusta sen käyttöön: 72 % vastaajista käytti sivustoa estojen voimaan tultua yhtä paljon kuin ennenkin. Käyttöä vähensi 12 % vastaajista, ja vain yksi vastaaja kertoi lopettaneensa palvelun käytön vasten tahtoaan.

Proxypalvelimella paikalle tai kilpailijan käyttäjäksi

Yleensä esto kierretään käyttämällä proxy- eli välipalvelinta: näin kertoi tekevänsä 52 % kaikista vastaajista. 28 % vastaajista kertoi, etteivät he kierrä estoa mitenkään tai operaattori ei estä heitä pääsemästä sivustolle muutenkaan.

Joka kolmas vastaaja on ryhtynyt eston johdosta käyttämään jotakin muuta torrent-sivustoa. Esto on lisäksi saanut kuudesosan lisäämään materiaalin hankkimista laillisista lähteistä.

Mitä tästä voidaan päätellä

Vastaajia oli vain neljännessata, joten kovin radikaaleja johtopäätöksiä ei voida vetää. Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, ettei The Pirate Bayn estämisellä ole suurtakaan vaikutusta sen käyttämiseen.

Turhana en toki kyselyä pidä. Aikomukseni on kevään aikana kirjoittaa uusi, entistä kattavampi eston kierto-ohje, ja vastaukset antavat lisävalaistusta siihen, miten postausta kannattaa lähteä tekemään. Kiitokset siis kaikille vastanneille.

1) Näistä kaksi jouduttiin kylläkin hylkäämään: toinen virheellisten yhteystietojen, toinen poste restante -osoitteen takia.
2) Vaikka tietenkin pitäisi!

Osallistu TPB-kyselyyn ja -arvontaan

Vas­taa­mal­la ly­hy­een ky­se­lyyn au­tat mi­nua ym­mär­tä­mään TPB-es­ton vai­ku­tuk­sia pa­rem­min. Sa­mal­la voit osal­lis­tua 16 gi­ga­ta­vun muis­ti­ti­kun ar­von­taan.
Kuva: Sandisk

Saamani palautteen perusteella ajattelin päivittää The Pirate Bay -kierto-ohjettani ajan tasalle ensi vuonna. Jotta artikkeli olisi mahdollisimman hyvä, kuulisin mielelläni lukijoideni mietteitä The Pirate Bay -eston vaikutuksista.

Vastaamalla tekemääni lyhyeen kyselyyn autat minua kiinnittämään huomiota lukijoita kiinnostaviin näkökulmiin. Samalla saan arvokasta tietoa siitä, miten TPB:n käyttö lukijoideni keskuudessa on muuttunut. Vastausaikaa on tammikuun loppuun asti.

Ja sitten porkkana: halutessasi voit samalla osallistua arvontaan, jossa  jollekin onnekkaalle lähtee tuliterä Sandiskin 16-gigatavuinen Cruzer Blade -muistitikku (arvo n. 10 euroa). Tikulle voittaja voi sitten ladata TPB:stä tai muualta ihan mitä itse haluaa.

Totuttuun tapaan en harrasta vilunkia tai muuta bullshittiä: osallistujien tiedot eivät päädy puhelinmyyjille tai muuta vastaavaa, ja henkilötiedot poistetaan arvonnan jälkeen. Mitään piilokustannuksia tähän ei myöskään liity: postimaksut sun muut kulungit hoidan minä, koska olen sen verran reilu jätkä. Kyselyn vastaukset ja arvontaan osallistuvien yhteystiedot tallennetaan erikseen, eikä niitä voi yhdistää toisiinsa. Lisätietoja arvonnan säännöissä.

Kyselystä saa kertoa myös kavereille. Mitä useampi vastaa, sitä luotettavampaa tietoa saan. Jos kysely ei toimi (esim. ei kelpuuta jotain vastausta), kerro asiasta kommenteissa niin korjaan asian.

Kyselyyn »

Raspi-kilpailun voittaja selvillä

Rasp­berry Pi -kil­pai­lun voit­ta­ja on sel­vil­lä, ja lai­te mat­kal­la. Eh­do­tuk­sis­ta pa­ras oli Sa­nen mo­po­pro­jek­ti.Kuva: Riku Eskelinen. CC BY-SA 3.0

Noin kuukausi sitten mietin, mitä tehdä ylimääräiselle Raspberry Pille, ja päädyin loppujenlopuksi antamaan sen sille, joka kertoo parhaan ehdotuksen laitteen käytölle.

Kilpailu herätti mielenkiintoa: artikkelia on luettu 5.8. klo 13:10 mennessä jo 230 kertaa, ja se onkin kuukauden luetuin artikkeli. Hyväksyttyjä vastauksia sain kunnioitettavat kymmenen kappaletta. Laitetta oltiin valjastamassa niin navigointiin, mediakäyttöön kuin pelialustaksikin. Kaikki ehdotukset voi lukea kilpailun postauksen kommenteista.

Vaikkei vastauksia ollutkaan järkyttävää määrää luettavana, oli silti jokseenkin vaikeaa valita parasta ideaa.

Valinnassa arvostin idean selkeyttä ja seikkaperäisyyttä, kuten myös toteutusmahdollisuuksia. Tärkeintä oli kuitenkin omaperäisyys ja kekseliäisyys. Tästä syystä päädyin pitämään seuraavaa, nimimerkin ”sane” kirjoittamaa ehdotusta:

– – Minun ideani liittyy rakkaaseen harrastukseeni, mopoiluun. Haluaisin
liittää raspiin pienen näytön ja gpssän. Sitten raspi penkin alle
piiloon, ja näyttö tuohon tankoon kiinni. Myös musiikkiliittimet tankoon
vois olla aika kiva. Tälle olisi todella tarvetta, kun voisi kuunnella
pitemmillä matkoilla musiikkia, näkisi todellisen nopeuden ilman
mittarin heittoa, lisäksi voisi raspin ohjelmoida laskemaan kulutuksen,
matkan, yms. Mutta mikä tärkeintä näkisi kartat siinä edessään. 😉

Kosketusnäuttö voisi olla kaikista para käyttöliittymä, tai pallo, jonka
pyörittely toimii hiirenä. Lisäksi jos raspiin saisi internet yhteyden
matkan päällä(mokkula?) voisi olla mielelnkiintoista saisiko sen
takseissakin olevan järjestelmän, joka varoittaa liikenteestä, jotenkin
toimimaan. – –

Vastauksen lähettäjään on otettu yhteyttä, ja paketti laitettu postiin.

Päivitys 16.8.: Paketti on saapunut vastaanottajalle, ja hän lähetti todisteeksi kuvan uudesta Raspberry Pistaan:

Rasp­berry Pi on­nel­li­sel­la(?) voit­ta­jal­laan.
Kuva: Kil­pai­lun voit­ta­jan ot­ta­ma va­lo­ku­va lait­tees­ta. Ku­vaa on pa­ran­nel­tu jäl­ki­kä­teen.

Kiitos kaikille osallistujille. Yhteystietotunnisteet ja niihin liittyvät yhteystiedot on nyt pysyvästi hävitetty.

Kilpailu sujui kaikin puolin hyvin ja odotusten mukaisesti. Tulen harkitsemaan tällaisten kilpailujen järjestämistä myöhemminkin, jos sopiva tilaisuus sattuu päälle.

Kerro mitä tekisit Raspilla saadaksesi sen

Nur­kis­sa­ni pyö­rii yk­si yli­mää­räi­nen Rasp­berry Pi. Se voi ol­la si­nun pie­nel­lä mie­li­ku­vi­tuk­sen käy­töl­lä.

Kuva: Riku Eskelinen, CC BY-SA 3.0

Niinhän siinä sitten kävi, että toisin kuin aiemmin kuvittelin, ei element14:n ja Farnell Suomen tilaukseni olleetkaan maagisesti yhdistyneet, vaan posteljooni soitti tänään ovikelloa ja ojensi minulle osoitetun paksuhkon kirjeen.

Sisältönä oli Farnell Suomi -paketin kanssa identtisesti paketoitu Raspberry Pi, sekä kokoani oleva T-paita. Paidan ajattelin säilyttää, mutta koska omistan jo kaksi toimivaa Pita, ajattelin luopuvani tästä yksilöstä. Laitteen myydyksi saaminen Internetissä olisi turhan hankalaa, joten annan sen ihan ilmaiseksi pois jollekulle blogini lukijalle.

Miten sitten voit tämän pakasta vedetyn Raspin saada itsellesi? Se vaatii sinulta vain hieman aikaa ja mielikuvitusta.

Olisi nimittäin mielenkiintoista lukea, mihin kaikkeen Raspberry Pita voikaan käyttää. Itselläni toinen käytössäoleva Raspi on multimediakäytössä (josta kirjoitan myöhemmin) ja toinen pyörittää lähinnä SSH-palvelinta, mutta Internetissä ihmiset kertovat mitä mielikuvituksellisimmista virityksistään, kuten mereen seilaamaan lähtevästä FishPi-projektista.

Siispä, jos saisit ihkailmaisen Raspberry Pi -tietokoneen, mihin käyttöön sen pistäisit? Kerro ideasi kommenteissa, niin saatat päästä toteuttamaan ideaasi. Älä unohda lisätä yhteystietotunnistettasi!

Tarkemmat ohjeet

 1. Keksi outo, hassu tai fiksu idea käyttää Raspberry Pi -tietokonetta.
 2. Kun olet valmis, hanki itsellesi yhteystietotunniste (sivulle antamiasi tietoja ei näytetä tai levitetä, niitä käytetään vain voittajan tavoittamiseen).
 3. Kuvaile ideasi lyhyesti tai pitkästi tämän kirjoituksen kommenteissa nimelläsi, nimimerkillä tai anonyymisti. Liitä kuitenkin yhteystietotunnisteesi viestiisi, jotta voin tavoittaa sinut.
 4. Hehkuta tätä postausta ja sen kommentteihin jättämääsi ideaa Facebookissa, Twitterissä ja sukujuhlissasi.1

Vastausten määrää ei ole rajoitettu, joten voit osallistua niin monella idealla kuin haluat. Vastaukset tulee lähettää 5.8.2012 klo 00:00 EEST mennessä.

What’s the catch? Ei mikään, olen vaan niin hyvä jätkä. En aio myydä yhteystietojasi eteenpäin, eikä tässä ole mitään piilokuluja: postimaksut sun muut on maksettu.

Muutaman säännön ja rajoituksen kuitenkin asetan, jottei homma lähde käsistä:

 • En lähetä pakettia kuin Suomen sisällä. Jos asut muualla, kehno säkä. Osoitteen pitää olla oikeasti olemassa (postilokerot tai poste restante -osoitteet eivät käy).
 • Spämmit ja useat samat vastaukset poistetaan. Samoin asiattomat vastaukset.
 • Valitsen voittajan ihan omien mielihalujeni mukaan tämän postauksen kommenteista.
 • Jos koen, että määräajan umpeutuessa vastausten määrällinen ja laadullinen taso ei kelpaa, voin joko pitää Pin itse tai pidentää vastausaikaa.
 • Samoin varaan oikeuden lopettaa tai keskeyttää kilpailun tai muuttaa sääntöjä lennossa.
 • Paketissa on pelkästään Raspberry Pi alkuperäispakkauksessaan. Laitetta ei ole testattu, joten jos se ei toimi, niin voi voi. Samat sanat, jos Posti teuroo paketin rikki.
 • Tullakseen hyväksytyksi vastauksessa on oltava palveluni kautta luotu yhteystietotunniste. Yhteystietotunnisteen voi kirjoittaa viestin alkuun, loppuun tai johonkin muualle, mistä se selvästi on luettavissa. Yhteydenotot kohdistuvat siinä ilmoittamiisi yhteystietoihin. Varaudu vastaamaan puhelinsoittoon tai sähköpostiin (valintani mukaan).

Siispä ideaa kommentteihin rustaamaan!

1) Ei vaikuta mahdollisuuksiisi, mutta ilmainen viraalimarkkinointi on aina plussaa.